Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Zaprawianie zbóż, a integrowana ochrona

Obrazek

Zgodnie z zaleceniami integrowanej ochrony roślin każdy zabieg chemiczny należy uzasadnić i stosować w oparciu o sygnalizację i progi szkodliwości poszczególnych agrofagów.

18 marca 2014, 11:54

ntegrowana ochrona nakłada na rolnika obowiązek monitorowania występowania chorób czy szkodników przed wykonaniem zabiegów ochronnych. Trudno jest jednak ocenić zagrożenie ze strony najniebezpieczniejszych chorób odnasiennych zbóż, mianowicie śnieci, głowni i zgorzeli siewek. Zawsze można przebadać nasiona, jest to jednak dość skomplikowane i drogie. Wyniki potwierdzające występowanie na nasionach sprawców chorób są podstawą do użycia zaprawy. Jednak praktycznie wszystkie nasiona na rynku nie mają takich badań. Innym wyjściem z sytuacji jest udowodnienie, najlepiej w postaci zapisków z poprzednich sezonów, że na plantacji wystąpiły już wcześniej choroby przenoszone z nasionami i niezbędne jest użycie zapraw nasiennych. W sytuacji, kiedy rolnik zakupi materiał kwalifikowany już zaprawiony w świetle przepisów nie musi się tłumaczyć z zastosowanej zaprawy, ponieważ na producencie materiału spoczywa obowiązek spełniania przepisów, w tym przypadku integrowanej ochrony.
Więcej informacji na temat integrowanej ochrony różnych gatunków roślin znajdą Państwo w „top agrar Polska „ począwszy od numeru 12/2013.
jdWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)