Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Zdobycze hodowli w Radzikowie

Obrazek
W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB (IHAR-PIB) w Radzikowie odbył się II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.
dr Maria Walerowska2 lipca 2021, 15:19

Spotkanie odbyło się 24 czerwca 2021 r. Najpierw odbyła się część seminaryjna, którą poprowadził przedstawiciel COBORU mgr inż. Józef Zych. Część referatowa obejmowała pięć wystąpień, w tym trzy przedstawicieli IHAR-PIB oraz dwa przedstawicieli COBORU: Aktualne prace badawczo-hodowlane prowadzone w IHAR-PIB,  Znaczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla praktyki rolniczej, Projekt AGROBANK: System bioinformatyczny zarządzania narodowymi zasobami genetycznymi roślin użytkowych dla usług doradztwa rolniczego, Inicjatywa białkowa COBORU, Nowoczesne odmiany żyta - czy mogą stanowić wartościowy surowiec energetyczny w mieszankach paszowych dla zwierząt monogastrycznych. Ze względu na pogodę - opady deszczu, nie mogła się odbyć wizytacja pól doświadczalnych. Z tego powodu programy badawcze i stan roślin w doświadczeniach i na poletkach pokazowych zostały omówione i zaprezentowane w sali konferencyjnej. 

Projekt Agrobank

Czym jest Projekt Agrobank? To system bioinformatyczny zarządzania narodowymi zasobami genetycznymi roślin użytkowych dla usług doradztwa rolniczego. Jego celem jest rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej oraz opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie projektu w praktyce rolniczej. System jest skierowany i promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników.

Działania w projekcie to m.in. charakterystyka i ocena zasobów genowych roślin użytkowych, tj. charakterystyka fenotypowa zróżnicowanych zasobów genowych roślin rolniczych z uwzględnieniem wielu ważnych gospodarczo cech (stare odmiany / współczesne odmiany) oraz stworzenie Banku DNA - biblioteki całych genomów DNA gatunków roślin rolniczych, które zawierać będą informację genetyczną o przypisanych do nich ważnych gospodarczo cechach fenotypowych.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)