Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Zmiana klimatu wyraźna również w Polsce

Obrazek

Od wielu lat zmiana klimatu nie jest już tylko błahym hasłem. Rejestrują ją naukowcy z całego świata, a zjawisko to nie jest zbyt optymistyczne dla naszego globu. Niestety zmiany te zachodzą coraz szybciej, również w Polsce.

Janusz Biernacki28 maja 2021, 14:15
Na portalu „naukaoklimacie.pl” można znaleźć wiele artykułów i komentarzy dotyczących zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Jej skutki obejmują na masową skalę gospodarki wszystkich krajów, a w nich szczególnie niektóre sektory – np. rolnictwo.
Eksperci w dziedziny klimatologii stwierdzają również wzrost zawartości w atmosferze gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla i metanu, pomimo spadku aktywności gospodarczej w 2020 r. Drugim spostrzeżeniem ważnym dla zachodzących zmian jest fakt, że im więcej danych uwzględnia się w obliczeniach i im są one bardziej precyzyjne (zarówno liczby, jak i metody), tym większe okazuje się ocieplenie klimatu.

Niebezpieczny wzrost temperatury
Ważnym monitorowanym parametrem tego procesu jest średnia roczna temperatura powietrza. Zjawisko przedstawione w zestawieniach dekadowych od 1961 do 2020 r. wskazuje, że w Polsce nasila się ono znacząco od końca lat 80. ub. wieku (patrz mapy; źródło: meteomodel.pl, na podstawie danych IMGW).


Dbałość o glebę
Wraz ze wzrostem temperatur należy też liczyć się ze zmianą podejścia do gospodarowania wodą w rolnictwie ze względu na nasilające się skutki suszy, które m.in. w naszym kraju występują coraz częściej. Z rolniczego punktu widzenia mapy wskazują, że producenci powinni przestawiać się na uprawy ciepłolubne, oszczędnie gospodarujące wodą. Należy również prowadzić technologie uprawy gleby i zagospodarowania materii organicznej w celu zwiększenia zdolność warstwy ornej do zatrzymywania i magazynowania wody, a uwalniania tych zasobów w okresach jej niedoboru. Trzecim kierunkiem jest racjonalne nawożenie upraw oraz stosowanie odżywek mikroelementowych i biostymulatorów poprawiających kondycję i rozwój roślin, w tym systemu korzeniowego.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)