Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

17 miliardów na KRUS

Obrazek

W corocznie sporządzanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinii nt. bieżącego budżetu rolnego, do której ma dostęp redakcja „top agrar Polska”, można znaleźć ciekawe informacje o budżetach własnych i finansowaniu instytucji rolniczych. Oto, co we wspomnianym dokumencie można przeczytać o  KRUS.

dr Piotr Łuczak6 kwietnia 2015, 11:40

Kwota dotacji budżetowej wydatkowana na potrzeby KRUS będzie w 2015 roku wynosiła 17,5 mld zł, tj. o prawie 4% wyższa niż w 2014 r. Łączna suma wydatków na KRUS w budżecie rolnym Polski w br. to około 5,12% ogółu wydatków budżetowych państwa. Jednak na przestrzeni ostatnich 18 lat wydatki na Kasę zmniejszyły się blisko o połowę.

Z kwoty 17,5 mld zł dotacji do KRUS ok. 97% przeznacza się na fundusz emerytalno-rentowy. Natomiast niecałe 3% pójdzie na świadczenia finansowane z budżetu państwa do wypłaty przez ZUS i KRUS oraz na pozostałe świadczenia. W 2015 r. środki te stanowią:

  • dotacja do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji 0,2 mln zł;
  • świadczenia finansowane z budżetu państwa, a zlecone do wypłaty KRUS w wysokości 507 mln zł;
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne inwalidów wojennych i wojskowych w wysokości 16,5 mln zł;
  • refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC w kwocie 15 tys. zł;
  • wydatki obronne w wysokości 10 tys. zł.

Opr. na podstawie „Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa”, autorstwa prof. Andrzeja Czyżewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)