Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

1,7 mld euro dla hodowców: jakie zmiany się szykują?

Obrazek

W kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej planuje się utrzymanie wsparcia dla hodowców zwierząt gospodarskich. Na ich wsparcie w latach 2023-2027 KE przeznaczy ok. 1,7 mld euro. Będą też ułatwienia. W niektórych województwach o płatności do bydła lub krów będą mogli ubiegać się rolnicy posiadając tylko 1 sztukę zwierząt.

wk16 maja 2022, 10:36

W Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce, na którym resort rolnictwa przedstawił informację na temat wsparcia utrzymania i rozwoju produkcji zwierzęcej w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

- Sprawa zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Polaków jest najważniejszym zadaniem naszego rządu i resortu rolnictwa – zapewniał posłów wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Dopłaty związane z produkcją

Mając na uwadze szczególne trudności, których doświadczają rolnicy utrzymujący zwierzęta, Polska stosuje wsparcie związane z produkcją do zwierząt we wszystkich dopuszczonych przepisami Unii Europejskiej sektorach:

·       wołowiny i cielęciny (płatność do bydła),

·       mleka i przetworów mlecznych (płatność do krów),

·       mięso baranie i mięso kozie (płatność do owiec i płatność do kóz).

- Wszystkie dopuszczone przepisami wspólnotowymi sektory zwierzęce wspieramy, wszystkie płatności związane z produkcją dopuszczone w tych sektorach stosujemy – mówił dyrektor Tomasz Figurski z Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW.

Płatności te mają charakter powszechny - są skierowane do wszystkich hodowców bydła, owiec i kóz w całym kraju i do wszystkich ras. Na wsparcie sektora mięsnego wydajemy 330 mln euro (średnia z lat 2015- 2021) płatności związanych z produkcją 2021), co stanowi ok. 65% maksymalnej puli środków, która może być wydzielona na realizację płatności związanych do wszystkich sektorów (pozostała kwota przeznaczana jest na realizację płatności związanych w 9 sektorach produkcji roślinnej).

Kto może otrzymać płatność? 

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. W kampanii 2021 r. o wsparcie ubiegało się ok. 199 tys. rolników, a stawka płatności wyniosła 336,73 zł/szt. Pula środków na ten cel w kampanii 2022 r. wynosi ok. 175,6 mln EUR.

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. W kampanii 2021 r. o wsparcie ubiegało się ok. 140 tys. rolników, a stawka płatności wyniosła 426,51 zł/szt. Pula środków na ten cel w kampanii 2022 r. wynosi ok. 155,3 mln EUR
Z dopłat korzysta też ok. 4 tys. hodowców utrzymujących owce oraz 1300 hodowców kóz.  

Jakie zmiany po 2023 r. ?

W projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) zaproponowano utrzymanie dotychczasowego wsparcia związanego z produkcją do zwierząt, z pewnymi zmianami dotyczącymi warunków kwalifikowalności w przypadku płatności do bydła i płatności do krów. Mianowicie, z uwagi na specyficzne trudności, jakich doświadczają rolnicy z województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej (tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego) przewiduje się, że rolnicy z tych województw będą mogli ubiegać się o płatność do bydła lub płatność do krów posiadając tylko 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych województw będzie obowiązywał dotychczasowy limit – co najmniej 3 szt.).

Ogółem na wsparcie do zwierząt w ramach czterech wymienionych płatności Polska zamierza przeznaczyć w latach 2023-2027 ok. 1,7 mld EUR.

Zasady wsparcia

Zgodnie z przepisami UE (zarówno obecnie obowiązującymi, jak i tymi, które będą obowiązywały po 2022 r.), wsparcie związane z produkcją może być przyznawane do sektorów, które są istotne pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz znajdują się w trudnej sytuacji. Przede wszystkim jednak wymaga podkreślenia, że wsparcie związane jest z systemem ograniczającym produkcję. Zatem zastosowanie płatności związanych z produkcją nie powinno być postrzegane jako działanie zmierzające do wzrostu produkcji w sektorach objętych wsparciem.

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)