Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

500 mln zł więcej na ubezpieczenia upraw i zwierząt – czy to wystarczy?

Obrazek

Będzie 500 mln zł. więcej na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich. Zdaniem ministerstwa rolnictwa kwota ta wystarczy na ruszającą niedługo jesienną rundę sprzedaży polis.  W przyszłym roku rząd deklaruje na ten cel 1 mld 420 mln zł. 

wk21 września 2021, 08:50
Sejmowa komisja finansów publicznych wyraziła pozytywną opinię na temat zmiany przeznaczenia rezerw celowych (poz. 36 i 49) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 r. w wysokość 600 mln zł.

Z tych funduszy 100 mln zł zostanie przeznaczonych dla Inspekcji Weterynaryjnej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (afrykański pomór świń oraz grypa ptaków), a 500 mln zł MRiRW będzie mogło przeznaczyć na dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.
 

Za mało środków, potrzebne o wiele więcej

W ustawie budżetowej na 2021 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowane zostały środki w wysokości 400 mln zł.

– Tych środków okazało się być za mało. Dlatego ta kwota będzie zwiększona. Wedle naszej wiedzy ta kwota winna wystarczyć na ubezpieczenia płodów rolnych w tej rundzie jesiennej – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Z informacji przekazanej posłom wynika, że z 400 mln zł z wiosennej rundy  ubezpieczeń wykorzystano 215 mln zł. Pozostało 174 mln zł., a teraz rząd dokłada jeszcze 500 mln zł. Oznacza to, że łącznie w 2021 r. na ubezpieczenia rolnicze rząd przeznaczy kwotę 900 mln zł.
A w przyszłym roku ta kwota na wzrosnąć jeszcze bardziej. Podczas piątkowej debaty nad ustawą o paliwie rolniczym wiceminister R. Bartosik zadeklarował, że na ten cel budżet państwa przeznaczy 1 mld 420 mln zł.

Z danych MRiRW wynika, że polisy wykupuje ok. 30% rolników a ubezpieczona powierzchnia upraw pozostaje na podobnej wielkości. Dopłata do składki ubezpieczeniowej wynosi 65% i jest to maksymalna kwota, na jaką pozwalają przepisy Unii Europejskiej.
 

Prace analityczne w MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuję także, że trwają prace analityczne mające na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na przyszłe lata. Natomiast w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 planowane jest uruchomienie interwencji w zakresie tworzenia Funduszy Wzajemnościowych. Takie fundusze umożliwią wspólne zabezpieczenie się producentów rolnych przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych w rolnictwie.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów posłowie wyrazili także zgodę na przeznaczenie dla Inspekcji Weterynaryjnej kwoty 12 mln zł na szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)