Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

600 milionów z rezerwy celowej na zakup zboża i całodobowe kontrole na granicy

Obrazek

Sejmowa komisja finansów publicznych zgodziła się na przekazanie 600 mln zł z rezerwy celowej dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na zakup zboża. Dodatkowe pieniądze będą także na całodobowe kontrole zboża na granicy.

wk6 kwietnia 2023, 12:03
Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła wnioski o zmianę przeznaczenia rezerw celowych.
- W związku z wnioskiem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszę o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 600 mln zł pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostaną przeznaczone dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań określonych w ustawie o rezerwach strategicznych – mówiła w Sejmie Aleksandra Szwemberg dyrektor departamentu finansowania sfery gospodarczej w ministerstwie finansów.

Zobacz także: Oszukana Wieś protestuje w Czerniczynie: mocna symbolika obecnej sytuacji rolników


Kwota 600 mln zł jest przewidziana na zakup zboża w ramach rezerw strategicznych, wyjaśnił Michał Kuczmierowski prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dodatkowe pieniądze na całodobowe kontrole na granicy

Jednocześnie komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra rolnictwa w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 473 tys. zł. z rezerwy celowej Funduszu Gwarancji w Rolnictwie.
- Chodzi o kontrolę fitosanitarną w związku z wojną w Ukrainie i wpływającymi na nasz teren towarami pochodzenia roślinnego, w tym głównie zboża. Istnieje potrzeba wprowadzenia kontroli całodobowych przez 7 dni w tygodniu. W związku z tym potrzeba środków na dodatkowe etaty i pracę osób, które te kontrole przeprowadzają – tłumaczył posłom wiceminister Ryszard Bartosik.
Środki te zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 179 tys. zł oraz dla Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także pozostałe wydatki bieżące w kwocie 294 tys. zł.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)