Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dodatek węglowy po 3 listopada. Zobacz, czy możesz uzyskać pieniądze i jak kupić węgiel od gminy

Obrazek

Znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym weszły w życie 3 listopada. Co się zmieniło? Kto otrzyma środki finansowe? Czy można ponownie składać wnioski i co z deklaracjami CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)? Na jakich zasadach gminy będą dystrybuowały węgiel i za ile?

Karol Pomeranek9 listopada 2022, 14:36
Przypomnijmy, dodatek węglowy to nic innego jak jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 złotych mające zrekompensować wzrost cen węgla i tym samym uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym. Przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Pierwotnie rząd przeznaczył na jego wypłaty kwotę 11,5 mld zł. Wraz z nowelą wzrosła ona do 13,5 mld zł.

Dwie rodziny i dwa piece? Dodatek dla każdej!

W myśl dotychczasowych przepisów w sytuacji, gdy pod jednym adresem mieszkała więcej niż jedna rodzina, dodatek węglowy przysługiwał tej, której przedstawiciel złożył wniosek jako pierwszy. I nie miało znaczenia, że druga z rodzin ogrzewa się innym piecem węglowym. Obecna nowela zmienia te przepisy.

– W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła – czytamy znowelizowanej ustawie. 

Tym samym gospodarstwa domowe, które korzystają z innego pieca pod tym samym adresem, a których wniosek został odrzucony z tyt. „nie złożenia jako pierwsze”, mogą ponownie złożyć takowy wniosek.

Dodatek węglowy bez deklaracji CEEB, a nawet z urzędu

Kolejna nowela dot. braku złożenia w terminie deklaracji w CEEB o korzystaniu z pieca węglowego. Obecnie brak takowej nie stanowi już przeszkody w otrzymaniu dodatku węglowego. Co więcej – tu zrobiono ukłon w stronę ludzi starszych, nie radzących sobie z formalnościami – gmina może przyznać dodatek nawet tym osobom, które nie złożyły wniosku o jego wypłatę. Według poniższych zasad:

– W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się – brzmi fragment ustawy.

Również w tym przypadku gospodarstwa domowe, których wniosek został odrzucony na skutek braku deklaracji CEEB, mogą ponownie złożyć takowy wniosek.

Dystrybucja węgla - instrukcja dla gmin

Gminy będą sprzedawać węgiel po preferencyjnych cenach 

Obszerne fragmenty znowelizowanej ustawy dotyczą dystrybucji węgla przez gminy. Jak informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, zainteresowane gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu. O tym jednak czy nasza gmina bierze udział w rządowym programie dystrybucji dowiemy się z Biuletynu Informacji Publicznej.

– W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, że zamierza kupić węgiel dla gospodarstw domowych. W tym celu zobowiązana jest wypełnić formularz na stronie www.cieplo.gov.pl. Następnie, gmina czeka na kontakt mailowy lub telefoniczny od spółki, który następuje do kilku dni roboczych. Spółka przekazuje gminie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy. Po podpisaniu umowy zostaje ustalony harmonogram dostawy i miejsce odbioru surowca. Koszt transportu i wybór sposobu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych leży po stronie gminy. W przypadku, kiedy gmina nie zajmie się dystrybucją węgla, może do tego zgłosić się gmina sąsiednia albo prywatny skład.

Importerzy węgla z kolei – jak podaje rmf24.pl - będą z kolei mogli wystąpić o rekompensaty. 

– Środki na ich wypłatę będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.  Maksymalny limit wydatków z Funduszu na rekompensaty w 2023 r. określono na 4,9 mld zł.

Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę

Jak dalej zaznacza Ministerstwo Aktywów Państwowych, podmiot, który wprowadza do obrotu węgiel może zawrzeć z gminą umowę po cenie gwarantowanej nie wyższej niż 1 500 zł brutto za tonę węgla, a mieszkańcom może sprzedawać maksymalnie za 2 tys. zł. Doliczone 500 zł to koszt transportu.  

Węgiel dla samorządów będzie sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka. Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy. Surowiec jest dobrej jakości i posiada wymagane certyfikaty – zapewnia ministerstwo.

Trzeba będzie złożyć wniosek do gminy o zakup węgla po preferencyjnej cenie

Węgiel po preferencyjnej cenie – jak czytamy w rządowym komunikacie – będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego.

– Dlatego będą one musiały złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla (ZOBACZ PRZYKŁADOWY WNIOSEK - Gmina Zabrodzie). Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, będą one mogły nabyć surowiec po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Fot.: gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)