Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Które linie kredytowe zostały objęte dodatkowymi środkami na dopłaty do oprocentowania kredytów?

Obrazek

6 lutego 2023 roku na internetowej platformie aplikacyjnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udostępni współpracującym bankom dodatkowe środki na dopłaty do oprocentowania kredytów z wybranych linii.

Patrycja Bernat6 lutego 2023, 11:00
W spłacie kredytów preferencyjnych pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polega to na spłacie części należnych odsetek, w przypadku linii PR, RR, Z, K01, K02 oraz KPS, lub na pokryciu przez Agencję części kapitału kredytu, dotyczy to linii MRcsk. Ważny jest tutaj fakt, że to banki, a nie Agencja podejmują decyzję o przyznaniu preferencyjnego kredytu.

Dodatkowe środki na dopłaty do oprocentowania kredytów

Dzisiaj, 6 lutego 2023 roku ARiMR za pomocą internetowej aplikacji, współpracującym z nią bankom udostępni dodatkowe środki na dopłaty do oprocentowania kredytów z linie: PR, RR i Z. W przypadku pozostałych linii kredytowych nie przewidziano takich zmian.

Czytaj także: Czy możliwość przeorania obornika zostanie wydłużona z 12 do 24 godzin?
Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji:
 • linia PR – przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów;
 • linia RR – inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym;
 • linia Z – zakup użytków rolnych;
 • limit akcji kredytowej: 150 mln zł,
 • 4 mln zł na dopłaty do oprocentowania (wcześniej pula środków wynosiła 1,1 mln zł)
Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:
 • linia K01 - inwestycyjna;
 • linia K02 – obrotowa.
 • limit akcji kredytowej: 100 mln zł,
 • 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania.
Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF - linia KPS:
 • limit akcji kredytowej: 10 mln zł,
 • 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania.
Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - linia MRcsk:
 • 5 mln zł na dopłaty do tych kredytów.

W których bankach rolnicy mogą ubiegać się o kredyty?

W ramach linii PR, RR, Z, K01, K02 oraz MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w:
 • Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Banku S.A.,
 • w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Santander Bank Polska S. A.,
 • Krakowskim Banku Spółdzielczym,
 • Banku Spółdzielczym w Brodnicy.
W przypadku ponownego uruchomienia produkcji świń, w związku z ASF (linia KPS):
 • SGB-Banku S.A.
 • w zrzeszonych i współpracujących z nim banków spółdzielczych,
 • Banku BPS SA,
 • Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
W roku 2022 najwięcej zostało uruchomionych kredytów z linii Z, na zakup użytków rolnych – 899 kredytów na łączną kwotę 259 milionów złotych.


opr. Bernat Patrycja
źródło: gov.pl
Fot: envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)