Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Agencyjna pomoc dla dzierżawcy

Obrazek

Pytanie: Chciałbym złożyć wniosek w ramach Programu Modernizacji Gospodarstw Rolnych, jednak nie jestem posiadaczem gospodarstwa – dzierżawię je na okres 15 lat. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu na budowę obiektów na wydzierżawionym gruncie?

adw. Mikołaj Pomin11 maja 2020, 18:46
Odpowiedź: Zgodnie z przepisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomoc w ramach programu przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się, m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Kolejny ustęp § 7 wprowadza jednak istotne ograniczenie, wyłączając z dofinansowania koszty inwestycji budowlanych poczynionych na gruntach nie stanowiących własności lub współwłasności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub nie będących przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. Innymi słowy, dofinansowanie programu nie obejmuje kosztów inwestycji dokonanych na gruntach dzierżawionych. Chcąc zatem uczestniczyć w programie beneficjent winien budować na własnym gruncie lub gruncie objętym użytkowaniem wieczystym albo dzierżawionym od KOWR.

adwokat Mikołaj Pomin

Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)