Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ANR nie zgłasza sprzeciwu

Obrazek

Mimo wielu wcześniejszych obaw Agencja Nieruchomości Rolnych bardzo sporadycznie ingeruje w transakcje ziemią pomiędzy rolnikami.

Andrzej Sawa26 sierpnia 2017, 07:27
Minęło półtora roku od wejścia w życie aktów prawnych ograniczających obrót ziemią. Okazuje się, że Agencja tylko w wyjątkowych przypadkach ingeruje w jej obrót. Mamy dane od końca kwietnia 2016 r. (od wejścia w życie ograniczeń) do końca marca br. – a przypomnijmy, że sprzedaż ziemi ma miejsce zwykle po zbiorach. Przedstawione więc dane nie powinny (we wrześniu br.) ulec większym zmianom.

W ręce rolników


Od 30 kwietnia ub.r. do 31 marca br. Agencja rozpatrzyła 6751 wniosków o przeniesienie własności nieruchomości rolnych i aż w 6658 przypadkach wyraziła zgodę na sprzedaż. Dane te obejmują powierzchnię prawie 20 tys. ha. Tylko 93 razy zgłosiła sprzeciw. Przypomnijmy, że wiążąca opinia Agencji dotyczy obrotu prywatnego ziemią przekraczającą powierzchnię 30 arów oraz 50 arów siedliska. Takie działki mogą więc kupować tylko rolnicy indywidualni lub osoby prawne działające w branży rolnej.

Najwięcej transakcji ziemią zawarto w woj. lubelskim (1419 wniosków do OT ANR w Lublinie), mazowieckim (odpowiednio 1013) i podkarpackim (1007 wniosków) – zapewne ze względu na rozdrobnienie gruntów. O pozytywną opinię najczęściej występują osoby fizyczne. Agencja wydała im 6506 zgód na łączną powierzchnię ponad 18 tys. ha, co oznacza, że przeciętna nabywana działka liczyła ok. 3 ha. Osoby prawne uzyskały 152 zgody na powierzchnię 1360 ha (przeciętna działka liczyła 9 ha).

W omawianym okresie Agencja 3 razy skorzystała z prawa pierwokupu – jeden przypadek dotyczył 247-hektarowej działki w woj. lubelskim oraz dwóch w woj. lubuskim – powierzchnia ogólna 27 ha. W praktyce oznaczałoby to, że Ministerstwo Rolnictwa osiągnęło zamierzony cel, a więc ziemię kupują rolnicy indywidualni, powiększający swoje gospodarstwa.

Więcej przeczytasz we wrześniowym wydaniu top agrar Polska od str. 46.


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)