Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ANR wykonała 85% planu sprzedaży gruntów

Obrazek

W 2016 roku Agencja sprzedała grunty o łącznej pow. 17914 ha i wykonała roczny plan na poziomie ok. 85%. Plan zakładał sprzedaż 21 tys. ha.

dr Piotr Łuczak27 lutego 2017, 09:14

Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony Ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw nie jest bezwzględny.

Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.: nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Roczny plan wykonany

W 2016 roku Agencja sprzedała grunty o łącznej pow. 17914 ha i wykonała roczny plan na poziomie ok. 85% (plan zakładał sprzedaż 21 tys. ha). W tym celu Agencja zorganizowała 14222 tys. przetargów i zaoferowała do nabycia grunty o łącznej pow. 6434 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 1927 przetargów na grunty o powierzchni 1202 ha. Prawie 23% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (3257 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 1469 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 479 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 530 ha, co stanowi prawie 45% powierzchni gruntów z pośród rozstrzygniętych w 2016 r. przetargów.

Ponadto Agencja sprzedała w trybie przetargowym 655 ha gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Skuteczność przetargów na sprzedaż gruntów rolnych Zasobu w 2016 r. wynosiła niespełna 14%. W porównaniu z prawie 75% skutecznością przetargów na dzierżawę świadczy, o zmniejszającym się zainteresowaniu rolników nabywaniem na własność nieruchomości, na korzyść dzierżawy. Po wprowadzeniu ustawy o wstrzymaniu, możliwa jest sprzedaż jedynie działek o powierzchni do 2 ha, które wśród rolników nie cieszą się zainteresowaniem. Wolą oni dzierżawić większe powierzchniowo nieruchomości.

Agencja w ramach kontynuacji rozpoczętych w 2015 r. procedur sprzedaży nieruchomości Zasobu sprzedała w 2016 r. ponad 16,5 tys. ha gruntów, głównie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców (na podstawie art. 29 ust. 1. pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Transakcje te stanowiły ponad 90% powierzchni nieruchomości sprzedanych przez Agencję w ubiegłym roku. 

Największy areał gruntów Agencja sprzedała w województwach:

  • wielkopolskim – 3483 ha,
  • lubuskim – 2753 ha,
  • zachodniopomorskim – 1812 ha,
  • kujawsko-pomorskim – 1555 ha,
  • warmińsko-mazurskim – 1591 ha.

Agencja w skali kraju uzyskała średnią cenę sprzedaży 
1 ha gruntu rolnego na poziomie 32255 zł. Najwyższe średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych odnotowano w województwach: śląskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko pomorskim. A najniższą średnią cenę sprzedaży uzyskano w woj. lubelskim.

Nieodpłatne przekazania gruntów

W ramach obowiązków ustawowych Agencja w 2016 r. nieodpłatnie przekazała uprawnionym podmiotom 2108 ha gruntów. Jednym z najważniejszych beneficjentów nieodpłatnego przekazywania gruntów przez Agencję są jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują grunty na realizację zadań własnych. W ubiegłym roku Agencja przekazała samorządom 579 ha.

Ma to znaczący wpływ na poprawę życia ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich. Na przekazanych gruntach powstają obiekty rekreacyjno-sportowe oraz użyteczności publicznej, jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Również znaczną pule gruntów Agencja przekazała lasom państwowym 128 ha oraz innym uprawnionym podmiotom łącznie przekazano 1401 ha gruntów. Ponadto przekazano w trwały zarząd grunty znajdujące się pod wodami do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Marszałków województw,  o łącznej pow. 3165 ha.

opr. pł na podstawie danych Biura Rzecznika Prasowego ANRNewsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)