Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Apel o odszkodowania za chronione ptactwo

Obrazek

O podjęcie działań legislacyjnych i wprowadzenie odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzone przez ptaki objęte ochroną zaapelował Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej.

Andrzej Sawa7 maja 2020, 15:28
Swoje stanowisko podparł licznymi skargami rolników z terenu województwa. Ich uprawy zostały zniszczone lub w znacznym stopniu uszkodzone przez chronione ptactwo na mocy ustawy o ochronie przyrody. Ten akt prawny wyłącza wypłacanie odszkodowań od Skarbu Państwa za takie szkody. Zarząd uzasadnia, że prowadzenie działalności rolniczej współgra z przyrodą i jest od niej uzależnione. Jednocześnie każdy z rolników – czytamy w stanowisku – stara się nie szkodzić naturze, ale dodatkowo musi zmagać się z różnymi ograniczeniami, choćby przy prawie własności, bowiem w tym przypadku nie może chronić upraw na własnym polu. Zmaga się nie tylko z chwastami, szkodnikami i chorobami, lecz także z coraz bardziej inwazyjnymi zwierzętami, które powodują olbrzymie straty dla gospodarstw.

Na Lubelszczyźnie szkody te powodują głównie dzikie gęsi, żurawie i łabędzie. Występują one głównie w miejscach odpoczynku ptactwa podczas przelotów. Pojawiają się także podczas zimowania na terenach nadrzecznych. Pasą się wtedy na polach okolicznych rolników. Największe szkody wyrządzają w rzepaku, który ze względów przyrodniczych jest bardzo ważnym elementem płodozmianu.

Zgodnie z art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody, Rada Ministrów ma możliwość określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w art. 126 ust. 1 gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka – czytamy w stanowisku LIR.


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)