Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ARiMR: Pożyczki dla producentów świń na obszarach objętych ASF

Obrazek
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań dla producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Dorota Kolasińska5 marca 2021, 08:29
Agencja udzieli pożyczek producentom trzody chlewnej na terenach objętych restrykcjami związanymi z występowaniem na obszarze afrykańskiego pomoru świń, a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od wydania decyzji. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2020 r. w danym stadzie, a także od wysokości dostępnego limitu de minimis w rolnictwie.

ARiMR otwiera nabór wniosków, który będzie odbywał się w trybie ciągłym. Można je składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. 

Warunki udzielenia pożyczki


Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, stanowiącym załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.
O pożyczkę może się ubiegać rolnik, którego gospodarstwo znajduje się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym zgodnie z decyzją KE. W zależności od liczebności stada można uzyskać kwotę od 50 tys. zł do 1 mln zł. 

Otrzymane fundusze można przeznaczyć na spłatę różnych zobowiązań, m.in.: spłatę z tytułu umów sprzedaży, w tym nieopłaconych faktur za maszyny i urządzenia, materiał siewny i szkółkarski, nawozy, pasze, ŚOR, opał, paliwo i zwierzęta, itp.; spłatę kredytów i pożyczek, w tym kredytów konsolidacyjnych oraz kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania; opłaty za pobór wody, energii i odbiór ścieków.

Pomocy nie może otrzymać rolnik, który wyczerpał limit de minimis. Agencja uruchomiła ten rodzaj pomocy w 2017 r. i dotychczas udzieliła 642 pożyczki na łączną kwotę około 110 mln zł. 
Więcej informacji znajdziesz tutaj

oprac. dkol na podst. ARiMRPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)