Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ARiMR rozpoczyna przekazywanie dopłat

Obrazek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłacanie rolnikom płatności bezpośrednich za 2014 rok.

Bartłomiej Czekała1 grudnia 2014, 08:45

Na przekazanie płatności za 2014 rok wszystkim uprawnionym ARiMR ma czas do 30 czerwca przyszłego roku. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że ponad 90 proc. uprawnionych do otrzymania dopłat otrzymuje je do końca kwietnia każdego roku. Na samym końcu kolejki do wypłaty pieniędzy są ci rolnicy, którzy zostali objęci kontrolą.

Przypomnijmy, że od 2013 roku dopłaty są przekazywane na konta rolników bez doręczenia decyzji o ich przyznaniu, jeżeli kontrola administracyjna wniosku nie wykryje rozbieżności pomiędzy powierzchnią gruntów zadeklarowaną przez rolnika a powierzchnią gruntów znajdującą się w rejestrze Agencji. Jeżeli takie różnice są, wówczas dokonywana jest korekta deklarowanych powierzchni upraw i decyzja o przyznaniu dopłat z uwzględnieniem korekty płatności jest dostarczana rolnikowi w formie papierowej.

Natomiast od 2014 roku obowiązują inne stawki płatności bezpośrednich, a niektóre z nich (jak choćby UPO) zostały zniesione. Poniżej przypominamy stawki, według których ARiMR nalicza płatności bezpośrednie za 2014 rok:

  • Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 910,87 zł/ha;
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 000,39 zł/ha;
  • płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 351,69 zł/tonę;
  • płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
  • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 165,55 zł/tonę;
  • oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - 1 569,76 zł/ha;
  • płatność cukrowa - 53,61 zł/tonę;
  • płatność do krów - 595,30 zł/szt.;
  • płatność do owiec - 125,32 zł/szt.;
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 556,37 zł/ha.

O przyznanie dopłat bezpośrednich w tym roku wnioskowało ponad 1,35 mln rolników i producentów rolnych, a łączna suma płatności, które trafią na ich konta wyniesie 14,2 mld zł. bczPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)