Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ARR zaprasza pszczelarzy do składania projektów

Obrazek

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2016/2017.

13 lipca 2016, 12:50

Beneficjentami nowych projektów realizowanych w sezonie 2016/2017 mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy.

Refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup środków warrozobójczych;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Podmiot ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie do 10 października 2016 r. – informuje ARR. W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Odpowiednie wnioski, formularze oraz warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie dostępne są w Biurze Interwencji ARR, w Oddziałach Terenowych bądź na stronie internetowej ARR.    djWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)