Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Bankowa oferta w CA

Obrazek

Bank Credit Agricole kredytuje m.in. inwestycje rolników w zakup gruntów oraz nieruchomości rolnych, a także w budowę, modernizację czy też remont budynków w gospodarstwach rolnych.

6 lutego 2014, 22:08

Pożyczka na te cele może sięgnąć do 2 mln zł, a spłata na 15 lat w przypadku nieruchomości, a 30 lat w przypadku gruntów. Klienci mogą wybrać dogodny harmonogram spłaty rat i skorzystać z dwuletniej karencji w spłacie kapitału. Wnioski o kredyt bank rozpatruje bezpłatnie. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2 proc., a marża 3 proc.


Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych oraz finansowanie nieruchomości rolnych bank proponuje rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie od min. 12 miesięcy i mają lub dzierżawią ziemię. Mogą z niego skorzystać również osoby, które dopiero planują wejść na rynek agrobiznesu i zakwalifikowały się do programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w PROW 2007-2013. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu, bank ustanawia hipotekę na nieruchomości rolnej lub zakupionej ziemi.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)