Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będą nowe zasady ubezpieczania upraw i zwierząt

Obrazek

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowała do drugiego czytania w Sejmie poprawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Bartłomiej Czekała10 kwietnia 2015, 05:35

Projekt przede wszystkim dostosowuje przepisy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich do unijnych przepisów w zakresie możliwości  określenia wysokości dopłaty do składki do 65 proc. kosztów składek ubezpieczeniowych. Proponowana zmiana jest na korzyść rolników, ponieważ dotychczas obowiązujące przepisy zakładają dopłatę do składki z budżetu krajowego na poziomie 50 proc.

Inne, nowe propozycje zmian dotyczą zastosowania 50 proc. dopłat do składek ubezpieczenia do wysokości 5 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia zbiorów w uprawach warzywnych i sadowniczych. Aktualnie rolnicy produkujący owoce i warzywa nie mają dostępu do dopłat w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw. Nowe propozycje mają zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych.

W projekcie zaproponowano także skrócenie z 30 do 14 dni terminu, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź i suszę w celu zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej upraw z tytułu wystąpienia szkód spowodowanych przez te żywioły.

Ostatnia proponowana w projekcie zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego, tj. kilka zakładów wspólnie udzielać będzie ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i ustalonych proporcjach. Rozwiązanie takie umożliwi działanie na rynku ubezpieczeń rolniczych tym zakładom ubezpieczeń, które ze względów organizacyjnych bądź kapitałowych zamierzają współdziałać w oferowaniu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Powinno to przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku ubezpieczeń rolniczych oraz pozytywnie wpłynąć na jakość obsługi i likwidacji szkód w tym segmencie rynku.

Według danych MRiRW, w Polsce z dopłat do ubezpieczeń korzysta rocznie ok. 143 tys. rolników, a więc trochę ponad 10 proc. wszystkich, którzy wnioskują o dopłaty bezpośrednie. W 2014 roku z przeznaczonych na ten cel w budżecie krajowym 200 mln zł rolnicy wykorzystali blisko 160 mln zł.

oprac. bcz

Źródło: MRiRW

Fot. CzekałaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)