Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będą szkolenia w zakresie rolnictwa ekologicznego?

Obrazek
Znaczny wzrost powierzchni upraw ekologicznych planuje ministerstwo rolnictw w najbliższych latach. Wszystko zgodnie z unijną strategią „Od pola do stołu”. Na ten cel będą dodatkowe pieniądze, a szczegółowy harmonogram będzie znany po zakończeniu z Brukselą negocjacji nad Planem Strategicznym dla Polski.
wk15 lipca 2021, 10:11
Sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji ministra rolnictwa na temat sposobu wdrażania projektu dotyczącego rolnictwa ekologicznego: „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027”. Temat bardzo istotny zwłaszcza biorąc pod uwagę unijną strategię Europejskiego Zielonego Ładu, w której zakłada się, że w Unii Europejskiej do 2030 r. 25 % areału będzie pod uprawami ekologicznymi. Tymczasem obecnie średnia w UE to 8 proc., w Polsce zaledwie 3,4 % powierzchni upraw.

Jak dojść do celu?

- Oczekuje się wzrostu do 25%, ale to jest cel ogólny nakreślony przez UE. Każdy kraj realizuje politykę w tym zakresie samodzielnie. Musimy kreować własną politykę w tym zakresie i wspierać rolnictwo ekologiczne - powiedział wiceminister Ryszard Bartosik, który zwrócił uwagę, że Austria będąca liderem w produkcji eko-żywności w UE realizuje ten program od początku lat 90. Celem rządu jest zwiększenie upraw ekologicznych w ciągu 10 lat do 8-10 % wszystkich upraw. 
Resort rolnictwa przyznał także, że nie ma jeszcze szczegółowego harmonogramu działań rozwoju rolnictwa ekologicznego. – Na forum Unii Europejskiej trwają prace dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej. Nie ma rozporządzeń, nie ma aktów prawnych. Nie ma do końca wynegocjowanych ilości środków na dane przedsięwzięcia. Stąd ten harmonogram nie jest możliwy do przedstawienia. Kiedy tylko skonkretyzują się kwestie finansowe taki harmonogram powstanie – tłumaczył posłom wiceminister R. Bartosik.  

Już teraz wzrosły stawki dopłat do rolnictwa ekologicznego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich o 27%. Nowe formy pomocy przewiduje się natomiast w ramach trwających prac nad Planem Strategicznym. I tam również przewiduje się ponownie podniesienie stawek płatności. Szacuje się że będą one na poziomie od 1250 zł do 3000 zł za hektar w zależności od grupy upraw.

Co robi MRiRW?

Obecnie trwa przetarg na zorganizowanie cyklu szkoleń dla rolników, którzy chcą wejść do systemu rolnictwa ekologicznego lub już w nim są. Docelowo szkolenia będą dotyczyć 5 tys. osób. Trwa także przetarg na uruchomienie sieci gospodarstw demonstracyjnych, w których rolnicy będą mogli na miejscu zapoznać się z praktycznymi aspektami produkcji rolniczej. Z kolei w oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu uruchamiane jest Centrum Praktycznego Przetwórstwa, w którym rolnicy i przetwórcy ekologiczni będą mogli zaznajamiać się z liniami technologicznymi dla małego przetwórstwa. Jednocześnie w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zostały utworzone komórki poświęcone rolnictwu ekologicznemu.     

MRiRW nie zapomina także o konsumentach. Cały czas trwają i będą kontynuowane  działania informacyjno-edukacyjnej o produkcji ekologicznej oraz jej korzyści dla konsumentów.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)