Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będą zmiany w RHD – bez limitów dla konsumentów, z limitem dla dalszej sprzedaży

Obrazek

Minister rolnictwa proponuje zniesienie limitów dla żywności, która będzie sprzedawana bezpośrednio konsumentom w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Limity będą obowiązywać tylko przy sprzedaży do handlu detalicznego. Rolnik jednak będzie musiał prowadzić dokładną dokumentację.

wk29 sierpnia 2021, 15:37

RHD w Polsce działa i prężnie się rozwija od 2017 r. Korzysta z tej formy sprzedaży coraz więcej rolników, którzy mogą w ramach działalności sprzedawać produkty wprost z gospodarstwa. Obecnie na rynku działa 11 443 podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego (dane z 22.06.2021 r.) oraz 1524 podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny w zakresie produktów pochodzenia niezwierzęcego (dane Inspekcji Sanitarnej z 31.12.2020 r.). Wyprodukowana żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego.

Teraz ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych rozporządzenie, którego celem jest określenie maksymalnych ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD. Co oznacza, że limity sprzedawanej żywności w ramach RHD bezpośrednio konsumentowi finalnemu zostają zniesione. To, z kolei, ile rolnik będzie mógł sprzedać w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny można się dowiedzieć z 4 załączników do rozporządzenia.


Dokumentacja w RHD wymagana

Rozporządzenie określi także sposób dokumentowania ilości żywności sprzedawanej w ramach RHD, z uwzględnieniem jej rodzaju oraz ochrony zdrowia publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa tej żywności. I tak MRiRW chce wprowadzić wymóg, aby rolnik prowadził i przechowywał dokumentację umożliwiającą określenie ilości takiej żywności odrębnie za każdy rok kalendarzowy, która zawierałaby informacje o dacie zbycia żywności oraz ilości i rodzaju.

Wprowadzenie takich wymagań umożliwi organom Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustalenie, czy przestrzegane są określone w rozporządzeniu maksymalne roczne limity dotyczące ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD.

wk

 

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)