Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będą zmiany w zalesianiu

Obrazek
Będą zmiany w zasadach ubiegania się o pomoc w ramach działania „Zalesianie” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ministerstwo rolnictwa chce podwoić powierzchnie, do której można ubiegać się o wsparcie. Dzięki temu o pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy osiągnęli już 20 hektarowy próg zalesiania. 
wk18 stycznia 2021, 08:30
Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Jego celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji tego działania, które jak cały PROW wchodzi na ostatnią prostą. 

Proponowana zmiana związana jest z dwuletnim okresem przejściowym między PROW 2014– 2020, a przyszłym okresem programowania. W wyniku tego część beneficjentów już w tym momencie osiągnęła próg zalesienia ‒ 20 ha i nie może ubiegać się o pomoc w kolejnych latach. Dlatego resort rolnictwa proponuje zmianę polegająca na zwiększeniu limitu z 20 ha do 40 ha co umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu zalesieniowym ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni. 

Proponowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020. Zwiększenie limitu z 20 ha do 40 ha umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu zalesieniowym, ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni. 

– Uzasadnione jest zatem zwiększenie maksymalnej powierzchni przeznaczanej do zalesiania, mając na uwadze m.in. korzystny wpływ zalesień na łagodzenie zmian klimatu oraz zwiększenie różnorodności biologicznej. Europejski Zielony Ład wskazuje, że aby Unia Europejska mogła osiągnąć neutralność klimatyczną i zdrowe środowisko naturalne, należy poprawić jakość obszarów leśnych w Unii Europejskiej i zwiększyć ich powierzchnię. Zaproponowana zmiana będzie wpływać na zwiększenie lesistości kraju, ponieważ od 2004 r. w Polsce praktycznie całość zalesień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowana jest w ramach kolejnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Resort rolnictwa szacuje, że zmiana rozporządzenia umożliwi ok. 2000 rolników na ubieganie się o dodatkową pomoc z programu zalesiania. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)