Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będą zwolnienia w Inspekcji Weterynaryjnej?

Obrazek
Związki zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej alarmują, że w przyszłorocznym budżecie rząd zamierza obciąć pieniądze na wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej. Zdaniem NSZZ „Solidarności” grozi to kolejną falą odejść pracowników z instytucji, która i tak cierpi na deficyty wykwalifikowanych kadr. 
wk7 listopada 2020, 09:41
Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność” w piśmie do Piotra Dudy przewodniczącego związku zwróciła uwagę, że wojewódzcy lekarze weterynarii w całym kraju otrzymują właśnie od swoich wojewodów informacje dotyczące kwot dochodów i wydatków Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

W pismach tych zostało wskazane zestawienie zmian w wydatkach wprowadzonych do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. przez ministerstwo finansów polegające na zmniejszeniu środków na płace w Inspekcji Weterynaryjnej.  

- Nie tworzy się funduszu nagród i premii zarówno w rozdziale 01033 jak i 01034, co spowodowane jest brakiem środków finansowych na utworzenie przedmiotowych funduszy, bowiem już na etapie planowania brakuje środków finansowych zabezpieczających m.in. dodatki stażowe. Znaczące zmniejszenie środków wywoła ich niedobór w ww. rozdziałach co spowoduje zmniejszenie wynagrodzeń dla Inspekcji Weterynaryjnej, bądź doprowadzi do konieczności rozwiązania stosunku pracy z częścią pracowników – napisał w piśmie Lech Rybarczyk szef Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”. 

Związki zawodowe przypominają, że sytuacja kadrowo-płacowa pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w szczególności szczebla powiatowego, znalazła swoje odzwierciedlenie w ocenach zarówno Komisji Europejskiej, jak i Najwyższej Izby Kontroli. Instytucje te jednoznacznie stwierdziły, że spośród inspekcji zajmujących się kontrolą żywności najbardziej dotkliwe skutki niedoborów kadrowych występują właśnie w Inspekcji Weterynaryjnej.

- Obecnie sytuację kadrową w Inspekcji Weterynaryjnej pogarsza, stwierdzany brak konkurencyjności na rynku pracy i zainteresowania pracą z przyczyn finansowych młodych lekarzy weterynarii – podsumowuje L. Rybarczyk, który apeluje, aby IW zaliczyć do instytucji o szczególnym i kluczowym znaczeniu dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań Państwa.

W obronie Inspekcji Weterynaryjnej wystąpił również samorząd lekarzy weterynarii. Prezydium Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w piśmie skierowanym m.in. do premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego oraz marszałków Sejmu i Senatu wyraziło sprzeciw wobec ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w IW planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

- Należy podkreślić, że fundusz nagród, nigdy nie został utworzony w Inspekcji Weterynaryjnej z powodu jej permanentnego niedofinansowania. Planowane pomniejszenie środków finansowych nie będzie zatem likwidacją nieistniejącego funduszu nagród, tylko realną obniżką wynagrodzeń, co pogłębi istniejący kryzys kadrowo-płacowy w Inspekcji Weterynaryjnej i spowoduje dalszy odpływ z niej lekarzy weterynarii – stwierdza Prezydium KRL-W. 
wk 

Ważne Tematy