Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będzie bat na animalsów?

Obrazek

Czy doczekamy się nowych, bardziej przejrzystych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych także tych, które lobbują za ograniczeniem produkcji rolniczej? Niewykluczone, że tak. Projekt takiej ustawy właśnie pojawił się w Sejmie.

wk1 kwietnia 2022, 14:03

Do laski marszałkowskiej został już złożony projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych (NGO).

Wojna informacyjna

Jego celem jest wprowadzenie obowiązku ujawniania przez NGO informacji o wsparciu otrzymanym z zagranicy. - Nie jest tajemnicą, że teraz na każdej płaszczyźnie toczy się wojna informacyjna i oprócz tego, ze jesteśmy świadkami brutalnej wojny z drugiej strony mamy taką miękką technikę. Tą miękką techniką są organizacje pozarządowe – niektóre oczywiście te, które są finansowane przez źródła rosyjskie. Te ruble, które płyną do różnych organizacji mają na celu mają na celu dezinformacje i wprowadzania fake newsów, tworzenia fałszywej rzeczywistości – mówił w Sejmie wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski.

Kto finansuje NGO?

W uzasadnieniu ustawy czytamy, że obywatele mają prawo wiedzieć, skąd pochodzą fundusze danej organizacji non-profit - czy np. z darowizn i drobnych składek, czy z dofinansowania zagranicznego. Jednocześnie projekt zakłada nałożenie nowych obowiązków jedynie na duże organizacje pozarządowe, których przychód z działalności statutowej za poprzedni rok obrotowy przekroczył odpowiednio 250 000 zł i 100 000 zł. Małe podmioty z przychodami poniżej 250 000 zł nie będą objęte projektowanymi regulacjami. - Przejrzystość finansowania organizacji pozarządowych  jest dla nas kluczowa. Organizacje ekologiczne mają często wpływ na postępowania administracyjne i wpływają na sposób realizacji strategicznych inwestycji przez państwo – powiedział wiceminister środowiska i klimatu Edward Siarka z Solidarnej Polski.

Będą kary

Aby zabezpieczyć należyte realizowania obowiązków wynikających z projektu ustawy przewiduje kary pieniężne. Kary pieniężne pełnią w ustawie tzw. funkcję prewencyjną. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków, będzie możliwe w drodze decyzji administracyjnej wymierzenie kary pieniężnej w wysokości od 3 000 do 50 000 zł.

Światowy standard ?

Autorzy ustawy przekonują, że tego rodzaju przepisy są stosowane w systemach prawnych innych krajów. W wielu krajach funkcjonują regulacje zapewniające transparentność działania organizacji pozarządowych. Tytułem przykładu można wskazać, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki już w 1938 roku została przyjęta ustawa (FARA) mająca ugruntowaną pozycję w porządku prawnym USA, która przewiduje m.in. informowanie o finansowaniu organizacji pozarządowych.
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)