Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będzie pomoc dla rolników dotkniętych przez klęski żywiołowe

Obrazek

– Na dniach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi program wsparcia dla ofiar zeszłorocznych klęsk żywiołowych – poinformował w Sejmie resort rolnictwa, który przedstawił szczegóły pomocy krajowej dla rolników. Przy okazji rząd musiał odpowiedzieć na pytanie, czy na taką pomoc mogą liczyć rolnicy z upadłej spółdzielni Bielmlek.

wk28 maja 2021, 09:58

Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację MRiRW o krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa w 2021 r. W tym roku kontynuowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formy pomocy z zeszłego roku i należą do nich:

 • kredyty preferencyjne i pożyczki,
 • poręczenia i gwarancje spłaty kredytów,
 • finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich,
 • pomoc finansowa dla producentów świń (zaprzestanie produkcji i inwestycje w bioasekurację),
 • dopłaty do materiału siewnego,
 • pomoc dla pszczelarzy udzielana w formie dotacji na przezimowaną rodzinę pszczelą,
 • pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. klęsk żywiołowych.

Ta ostatnia forma pomocy to efekt majowych decyzji Rady Ministrów.

Pozostałe formy pomocy krajowej to m.in.:

 • dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych,
 • zwrot części podatku zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 • ulgi w podatku rolnym,
 • gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
 • przejęcie przez KOWR długu rolnika w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

- Rolnicy są zainteresowani każdą formą wsparcia, ale najbardziej dociera wsparcie powszechne, czyli zwrot akcyzy, dopłaty do paliwa rolniczego oraz wsparcie w związku z klęskami. Klęsk jest coraz więcej wiec staraliśmy się, żeby była odpowiednia pomoc z tego tytułu. Te środki będą na dniach uruchamiane przez ARiMR. Będą przeznaczone dla tych rolników, którzy ponieśli straty w plonach w 2020 r. – tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który jednocześnie przypomniał, że w programie gospodarczym „Nowy Ład” zapowiedziano wzrost wydatków na realizację programu paliwa rolniczego.


Co z Bielmlekiem?

Przedstawiciel resortu rolnictwa odniósł się także do problemu spółdzielni mleczarskiej Bielmlek, której dostawcy mają problem z niezapłaconymi rachunkami za dostarczone mleko. Drugim problemem jest to, że syndyk masy upadłościowej ogłosił decyzję o uzupełnieniu udziałów przez rolników. Wiele gospodarstw nie ma możliwości zrealizowania tej decyzji.

– W tej chwili rozważamy możliwość pomocy kredytowej jeżeli chodzi o uzupełnienie udziałów. Niestety przepisy dotyczące spółdzielczości mówią o tym, że takie ogłoszenie musi być zrealizowane, choć dla rolników tej mleczarni jest to niezrozumiałe i bardzo trudne. Myślimy i pracujemy nad tym aby taki kredyt mógł być uruchomiony – zapowiedział w Sejmie wiceminister R. Bartosik.

A co ze wsparciem dla rolników, którzy nie otrzymali pieniędzy za dostarczone mleko? – Decyzji w tym zakresie nie ma. Mogę tylko powiedzieć, że istnieje taka możliwość jeśliby taka decyzja zapadła. Przy czym taka decyzja wiąże się z ryzykiem, które polega na tym, że gdybyśmy taką decyzję ogłosili to inne spółdzielnie, które miałyby problemy i nie wypłacały środków za dostarczone mleko również mogłyby się starać o takie wsparcie. Jest to dość skomplikowane i problematyczne – wyjaśnił posłom R. Bartosik, który podkreślił, że na razie pomocy dla rolników z Bielmleku nie mawkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)