Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Bezpieczne gospodarstwo rolne - Jak na Opolszczyźnie zapobiegają nieszczęśliwym wypadkom?

Od 2003 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs: Bezpieczne Gospodarstwo rolne. Efekty widać, gdyż liczba niebezpiecznych wypadków i innych zdarzeń na wsi systematycznie spada.

31 maja 2021, 15:03

W gospodarstwie rolnym, a zwłaszcza hodowlanym trudno jest utrzymać porządek. Ale wielu rolników nieźle sobie radzi. Krzysztof Tomala z Naczęsławic na Opolszczyźnie uprawia zboża i rzepak, przechowuje ziarno w magazynach oraz hoduje trzodę chlewną. Bezpieczeństwo jest dla niego najważniejsze.

Pomimo działań prewencyjnych w gospodarstwach rolnych wciąż dochodzi do wypadków. Co roku KRUS odnotowuje powyżej 300 zdarzeń. Dzięki staraniom właścicieli wielu gospodarstw na Opolszczyźnie systematycznie z roku na rok maleje ogólna liczba nieszczęśliwych zdarzeń w rolnictwie. Pomagają w tym działania prewencyjne realizowane przez KRUS, a wśród nich konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, którego 18. edycja właśnie trwa.

W ostatnich tygodniach komisja złożona między innymi z przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, firmy ubezpieczeniowej, ARiMR oraz KRUS, wizytowała w gospodarstwach rolnych. Sprawdzano porządek i przestrzeganie zasad BHP w obejściach biorących udział w kolejnej VXIII edycji organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

Na temat konkursu oraz zapobiegania wypadkom w gospodarstwie wypowiedzieli się:

  • Krzysztof Tomala, rolnik z Naczęsławic
  • Lech Waloszczyk,  dyr. KRUS w Opolu
  • Arkadiusz Kapuścik, okręgowy inspektor pracy w Opolu
  • Robert Kauczor, rolnik z Białej
  • Adam i Małgorzata Sikliccy, rolnicy z Lisięcic
  • Wojciech Komarzyński, dyr. oddziału terenowego ARiMR w Opolu

dr Mariusz DrożdżWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)