Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Bioróżnorodność. Rolnicy obawiają się ambitnych planów UE

Parlament Europejski miażdżącą większością głosów przyjął rezolucję w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030. W niej między innymi plan drastycznego ograniczenia stosowania środków ochrony roślin. Przeciwko rezolucji opowiedziało się wiele środowisk rolniczych.  

wk14 czerwca 2021, 13:09
Strategia bioróżnorodności została opublikowana w maju 2020 roku, jako jedna z kluczowych polityk „Europejskiego Zielonego Ładu”. Celami dokumentu są regeneracja różnorodności biologicznej do 2030 z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety oraz odbudowa, wzmocnienie i ochrona ekosystemów.  W dokumencie zakłada się, że 30% unijnych obszarów lądowych i morskich musi zostać objętych ochroną. Ale także trzeba niezwłocznie podjąć działania, aby zapobiegać wymieraniu pszczół i innych owadów zapylających. Wiele zapisów strategii bezpośrednio dotyka rolników. 

Teraz strategia na rzecz bioróżnorodności trafiła pod obrady Parlamentu Europejskiego, który przyjął rezolucję popierającą ja 515 głosami przy 90 głosach przeciwko i 86 wstrzymujących się. Jednym z europosłów, którzy głosowali przeciwko rezolucji był były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. W przesłanym do mediów piśmie wyjaśnił powody swojego głosowania. 

Zbyt drastyczna redukcja


Rezolucja popiera restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczania stosowania pestycydów (o 50% do 2030 r.). Jednak strategia nie precyzuje, w jaki sposób cel ten ma być liczony: biorąc pod uwagę całą UE czy każde państwo z osobna? Średnie zużycie pestycydów znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich.

- Największe roczne zużycie pestycydów odnotowuje się w Hiszpanii, Francji i we Włoszech, podczas gdy np. Polska charakteryzuje się średnim zużyciem pestycydów. Wymóg redukcji stosowania pestycydów o połowę będzie zatem dużo trudniejszy do zrealizowania i bardziej drastyczny w skutkach dla krajów, które już teraz charakteryzują się średnim lub niskim poziomem zużycia tych środków. Ponadto strategia nie bada wpływu ograniczania pestycydów na rolnictwo europejskie i jego konkurencyjność na rynkach światowych – wyjaśnia poseł Krzysztof Jurgiel.  

Eko-różnice


Strategia zakłada, że 25% gospodarstw rolnych do 2030 r. ma się stać gospodarstwami ekologicznymi. Przy obecnych różnicach w stawkach płatności bezpośrednich między młodszymi a starszymi państwami członkowskimi takie podejście faworyzuje starsze, bogatsze kraje Unii, którym łatwiej będzie ten cel osiągnąć. Obecnie jedynie 3.5% gospodarstw w Polsce to gospodarstwa ekologiczne.

Brak dowodów na szkodliwość stosowania glifosatu 


W tekście rezolucji zawarto ustęp wzywający Komisję Europejską do zakazu stosowania glifosatu od 2022 roku. Jednak zdaniem K. Jurgiela brak jest wystarczających badań wykazujących szkodliwość glifosatu, a na obecny moment rolnicy nie mają dla tej substancji żadnej rozsądnej alternatywy.

Rozczarowanie Copa-Cogeca


Także unijne lobby rolne wyraziło rozczarowane poglądami Parlamentu Europejskiego na temat strategii różnorodności biologicznej. Zdaniem Copa-Cogeca rezolucja Parlamentu Europejskiego nie zawiera żadnych konkretnych rozwiązań, które pozwoliłyby sektorowi rolnemu na prowadzenie działań korzystnych dla środowiska. 

- Po raz kolejny rolnicy znajdują się w centrum unijnej inicjatywy i po raz kolejny mamy osiągnąć więcej mając do dyspozycji jeszcze mniej środków. Ostateczne rezultaty są niespójne, czego przykładem są środki ochrony roślin. Rolnictwo nie jest ideologią - jest to ważna część naszej tkanki społecznej, odpowiedzialna za produkcję żywności i świadczenie usług środowiskowych – powiedział Pekka Pesonen sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Będzie ocena skutków Zielonego Ładu? 


Jednocześnie Copa-Cogeca wyraziła zadowolenie, że w rezolucji PE znalazł się apel o przeprowadzenie oceny skutków społecznych i gospodarczych wprowadzenia strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. Copa i Cogeca oraz wiele innych zainteresowanych podmiotów z branży rolno-spożywczej wzywają do opracowanie takiego dokumentu od Ich zdaniem brak oceny skutków jednej z najważniejszych inicjatyw politycznych - Europejskiego Zielonego Ładu i wpisującej się w niego strategii różnorodności biologicznej - już sam w sobie jest porażką Unii Europejskiej. 

wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)