Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Bruksela: Eurodeputowani poparli CETA

Obrazek

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE i Kanadą (CETA) została przyjęta przez Parlament Europejski. To porozumienie zacznie wstępnie obowiązywać już od kwietnia 2017 roku.

Bartłomiej Czekała17 lutego 2017, 11:50

– Przyjmując CETA wybieramy otwartość oraz wzrost i wysokie standardy, w przeciwieństwie do protekcjonizmu i stagnacji – przekonywał podczas dyskusji Artis Pabriks, łotewski eurodeputowany odpowiedzialny za CETA. – Kanada jest krajem, z którym dzielimy wspólne wartości oraz sojusznikiem, na którym możemy polegać. Razem możemy budować mosty zamiast murów. CETA będzie przykładem dla innych porozumień z krajami całego świata – dodał.

Podczas głosowania porozumienie zostało przyjęte 408 głosami "za", przy 254 głosach "przeciw" i 33 "wstrzymujących się" od głosu.
 
Zwolennicy umowy CETA zapewniają, że zniesie ona cła na większość towarów i usług oraz wprowadzi wzajemne uznanie certyfikacji dla znacznej grupy produktów. Kanada ma otworzyć swój rynek federalny oraz rynki municypalne dla przetargów publicznych, rynki te są już otwarte w Europie. Dostawcy usług z UE, od żeglugi morskiej, poprzez telekomunikację i usługi inżynieryjne do ochrony środowiska i usług księgowych, otrzymają dostęp do rynku kanadyjskiego.
 
Przedstawiciele władz UE twierdzą, że podczas negocjacji zabezpieczono ochronę ponad 140 europejskich oznaczeń geograficznych jedzenia oraz napojów sprzedawanych na rynku kanadyjskim. Dodano również klauzule dotyczące zrównoważonego rozwoju, w celu ochrony standardów ochrony środowiska oraz norm społecznych i zapewnienia, że skorzystają one na inwestycjach i handlu.
 
Aby uspokoić obywateli, którzy obawiali się, że porozumienie daje zbyt dużo władzy korporacjom międzynarodowym oraz, że rządy nie będą w stanie kontrolować przepisów dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, UE i Kanada uznają, zarówno w preambule jak i w osobnej deklaracji dołączonej do porozumienia, że związane z nim przepisy nie mogą naruszać prawa państw do ustanawiania przepisów krajowych.
 
Porozumienie CETA nie usunie barier celnych w sektorach usług publicznych, audiowizualnym i transportu oraz dla wybranych produktów rolnych, takich jak nabiał, drób oraz jajka.
 
Porozumienie CETA może zacząć wstępnie obowiązywać już od pierwszego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym strony notyfikują się wzajemnie o dopełnieniu koniecznych wewnętrznych procedur. Posłowie oczekują, że stanie się to najwcześniej 1 kwietnia 2017 roku. Ponieważ CETA została uznana przez Komisję Europejska, w lipcu 2016 roku, za porozumienie mieszane, będzie musiało ono zostać ratyfikowane przez parlamenty narodowe oraz regionalne.

Przypomnijmy, że umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Kanadą budzi liczne kontrowersję. Niemal cała Europa podzieliła się na zwolenników i przeciwników CETA. Zwolennicy przekonywali, że handel z Kanadą pobudzi europejską gospodarkę dając jej nowy rynek zbytu i miejsca pracy. Natomiast przeciwnicy tej umowy argumentowali, że CETA sprowadzi do Europy wiele towarów i produktów spożywczych gorszej jakości i zawierających GMO oraz przyczyni się do bankructwa wielu europejskich małych firm i gospodarstw rolnych.O umowie CETA pisaliśmy m. in. w listopadowym wydaniu „top agrar Polska”.

oprac. bcz na podst. EC
Fot. audiovisual. europarl.europa.euPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)