Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Chcecie KOWR? Sprawdźcie najpierw ANR!

Obrazek

Działania Agencji Nieruchomości Rolnych powinny zostać dogłębnie przeanalizowane, zanim włączy się ją w struktury Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. To wnioski samorządu rolników z Wielkopolski, niezadowolonych z opieszałości prac lokalnego OT ANR w Poznaniu.

dr Piotr Łuczak27 kwietnia 2017, 07:50

Działania Agencji Nieruchomości Rolnych powinny zostać dogłębnie przeanalizowane, zanim włączy się ją w struktury Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. To stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W dokumencie przyjętym podczas niedawnego Walnego WIR podaje m.in., że „Wielkopolska Izba Rolnicza jest członkiem Terenowej Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym w Poznaniu od początku jej istnienia, tj. od 2012 roku. W tym okresie przedstawiciele izby aktywnie uczestniczyli w jej pracach tworząc zasady jej funkcjonowania i wzajemnej współpracy, ale przede wszystkim biorąc na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje”.

Rada Społeczna bez zasad

Izba zauważa niestety, że funkcjonowanie Rady przy ANR oparte jest na pełnej dowolności i braku jasnych i przejrzystych reguł.

„Z naszego punktu widzenia gremium to powinno pracować na podstawie regulaminu obrad, który w precyzyjny sposób wskaże normy funkcjonowania Rady, w tym doprecyzuje, jakie organizacje są uprawnione do zasiadania w składzie Rady oraz zasady opiniowania przedstawianych spraw. Obecnie dopuszczalne jest, wg. Dyrektora OT ANR w Poznaniu, podjęcie decyzji przez jednego członka TRS obecnego na posiedzeniu. Regulamin ten powinien również odnosić się do obowiązujących procedur wystawiania opinii i podejmowania decyzji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład. WIR jako jedna z nielicznych organizacji rolniczych posiada swoje struktury powiatowe, a w skład Rad wchodzi zazwyczaj 2 przedstawicieli z gminy, którzy na bieżąco współpracują z rolnikami, organizacjami i instytucjami rolniczymi. Umożliwia to przekazanie informacji dotyczących danego regionu praktycznie z „pierwszej ręki” i jest podstawą do podjęcia przez Rady Powiatowe i Zarząd właściwych, dobrze uzasadnionych decyzji. Oczekiwaliśmy, że pozostałe organizacje wchodzące w skład tak ważnego organu doradczego i opiniotwórczego jakim jest TRS, będą również prowadziły konieczne konsultacje wśród zrzeszonych w nich rolników i podejmą się partnerskiego dialogu z WIR w stosunku do omawianych spraw.”

Opieszałe działanie ANR

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dużym niepokojem obserwuje sytuację w Wielkopolsce związaną z opóźnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu związanymi z rozstrzygnięciami przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Opóźnienia te powodują, że uczestnicy przetargów w sytuacji braku wyników przetargów nie mogą dysponować pieniędzmi wpłaconymi na wadia. Środki te są niezbędne do prawidłowego wykonania prac polowych. Dalsze przeciąganie w czasie rozwiązań postępowań przetargowych naraża również potencjalnych dzierżawców na straty. Brak uregulowania prawnego dzierżawy uniemożliwi rolnikom wystąpienie o przyznanie płatności obszarowych w prawidłowym terminie oraz utrudni wykonanie prac na dzierżawionych nieruchomościach we właściwych terminach agrotechnicznych.

Dochody uzyskane z dzierżawionych gruntów mogą znacząco przyczynić się do możliwości spłaty zobowiązań dzierżawców wobec ANR. Wielkopolska Izba Rolnicza w swoich wcześniejszych wystąpieniach dotyczących zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych zwracała uwagę na problemy, które mogą wystąpić podczas ich realizacji.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wnioskuje o konieczne przyspieszenie prac Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przede wszystkim o analizę dotychczasowej działalności Agencji pod kątem włączenia jej w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O opieszałościach ANR w województwach Wielkopolskim i Zachodniopomorskim przeczytasz w najnowszym, majowym wydaniu „top agrar Polska”.

Na podst. materiałów WIR opr. pł

Rys. KuklewiczPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)