Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Co dalej z dopłatami do materiału siewnego?

Szykują się zmiany w zasadach rozdysponowania pieniędzy na dopłaty do materiału siewnego. Ministerstwo rolnictwa planuje od przyszłego roku zwiększyć wsparcie do stosowania materiału w jakości ekologicznej. 
wk28 kwietnia 2021, 12:02
Dopłaty do materiału siewnego są wypłacane zgodnie z przepisami co roku do 30 września. W drodze rozporządzenia Rada Ministrów określa stawki dopłat do 1ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty. 

Więcej dopłat do eko-materiału

Sytuacja w zakresie dopłat do materiału siewnego analizowana jest na bieżąco z uwzględnieniem dostępnego dla Polski limitu pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych działań realizowanych w rolnictwie w formule dopłat de minimis (np. dopłaty do wapnowania gruntów, pomoc klęskowa). 

Ministerstwo dokonało także oceny poziomu wykorzystania ekologicznego materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych oraz skali produkcji ekologicznego materiału siewnego w Polsce w ostatnich latach. Wymiana ekologicznego materiału siewnego kategorii kwalifikowany jest na bardzo niskim poziomie, m. in. ze względu na wyższą cenę takiego materiału niż materiału siewnego konwencjonalnego. Dlatego mając na uwadze potrzebę zwiększania powierzchni upraw ekologicznych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne oraz realizację polityk krajowych i unijnych podjęto prace nad przygotowaniem propozycji zmian systemu wsparcia udzielanego na mocy przepisów ustawy tak, aby zwiększyć wsparcie do stosowania materiału w jakości ekologicznej. Celem zmiany jest zwiększenie stawki dopłat do materiału ekologicznego, aby poprawić warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego, zgodnie z celami strategii „Od pola do stołu” Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. – napisała w wiceminister Anna Gembicka w odpowiedzi na interpelację poselską Jarosław Sachajko oraz Paweł Szramka.  

Nie będzie zmian w zasadach składania wniosków 


Resort rolnictwa poinformował także, że nie przewiduje zmian w zasadach składania wniosków. Rolnicy będą mieli miesiąc na złożenie odpowiednich dokumentów. 
- Termin składnia wniosków został dobrany w taki sposób, aby rolnicy składali wnioski po dokonaniu zasiewów, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała możliwość obliczenia całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin i przekazania informacji o tej powierzchni do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju w terminie umożliwiającym realizację dopłat do końca danego roku kalendarzowego. Przeznaczony na składanie wniosków okres 1 miesiąca umożliwił złożenie wniosków o dopłaty wszystkim zainteresowanym rolnikom. Określony w przepisach czas składania wniosków nie ogranicza dostępności dopłat dla rolników – napisała w odpowiedzi wiceminister A. Gembicka. 

W ustawie budżetowej na 2021 r., w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany 75 mln zł.
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)