Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy budowa nowego portu zbożowego w Gdańsku dojdzie do skutku?

Obrazek

Zdolności przeładunkowe polskich portów wynoszą w tym roku 12,6 mln t. Rząd chce je zwiększyć, poprzez budowę portu zbożowego w Gdańsku. Decyzję w tej sprawie Rada Ministrów podjęła w lipcu zeszłego roku. Cały czas szukany jest podmiot zainteresowany realizacją tej inwestycji.

wk5 czerwca 2023, 15:42
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od wielu lat wnioskuje do ministerstwa rolnictwa w sprawie konieczności rozbudowy infrastruktury portowej w celu poprawy możliwości eksportu ziarna z kraju. Z odpowiedzi udzielonej na kolejne pismo w tej sprawie wynika, że: polskie porty morskie mają charakter uniwersalny, czyli dają możliwość obsługi praktycznie wszystkich typów ładunków.

Obroty cargo ponad 100 mln ton rocznie

- Od samego początku wojny na Ukrainie aktywnie angażują się w przeładunki zwiększonych potoków towarów. Cechuje je bardzo duży potencjał, o czym doskonale świadczą rekordowe przeładunki towarów, jakie są w nich dokonywane. Szczególnego podkreślenia wymaga to, że nieprzerwanie od roku 2018 odnotowuje się w nich obroty cargo na poziomie ponad 100 mln ton rocznie. Tej tendencji nie przerwała nawet pandemia COVID-19 – napisał wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.
W ubiegłym roku ustanowiony został kolejny rekord przeładunków. W portach Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście obsłużono ponad 133 mln ton towarów. Nigdy wcześniej nie były osiągane tak dobre wyniki przeładunkowe. Dla porównania jeszcze w roku 2015 obroty cargo były na poziomie zaledwie 77,3 mln ton, a w roku 2011 -na poziomie tylko 62,6 mln ton. To obrazuje, jak duży postęp dokonał się w ostatnich latach w wyniku konsekwentnej realizacji przyjętej polityki rozwoju polskich portów morskich.


Ukraiński zakaz eksportu cukru. Czy będą wyższe ceny na rynku i stawki za buraki cukrowe?


Zdaniem MRiRW za bardzo dobrymi wynikami polskich portów morskich stoją m.in. inwestycje, które dotyczą m.in.: infrastruktury portowej, jak i dostępowej od strony morza i lądu. Zdolności przeładunkowe portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście, na rok 2023 w segmencie zboża - ogółem wynoszą ok. 12,6 mln ton.
- Podkreślenia wymaga to, że potencjał przeładunkowy w portach może zostać dodatkowo istotnie zwiększony w przypadku zawarcia - najlepiej długoterminowych – umów przeładunkowych i w konsekwencji poczynienia stosownych inwestycji, przez operatorów portowych terminali cargo.
Poziom wolnych, niezakontraktowanych do końca 2023 r. zdolności przeładunkowych w polskich portach morskich ulega zmianie w trybie ciągłym. Dzieje się tak, ponieważ na bieżąco zawierane są nowe umowy na przeładunek towarów z operatorami terminali cargo w portach. Pożądane jest, aby zainteresowane podmioty możliwie najszybciej kontaktowały się z operatorami terminali portowych – celem zarezerwowania zdolności przeładunkowych – dodaje Janusz Kowalski.

Port Gdańsk - zwiększenie potencjału przeładunkowego

Resort rolnictwa podkreśla, że potencjał przeładunkowy polskich portów morskich jest wystarczający do obsługi produktów rolno-spożywczych, natomiast podejmowane są działania na rzecz jego dodatkowego zwiększenia. Przykładowo, tworzone są dodatkowe zdolności do magazynowania i składowania produktów oraz wprowadzane są do eksploatacji dodatkowe urządzenia przeładunkowe.

W lipcu 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych. Rząd uznał za zasadne zlokalizowanie w Porcie Gdańsk terminala produktów rolno-spożywczych, w szczególności zboża. Na terenie portu Gdańsk są możliwości przygotowania obiektu służącego obsłudze przeładunkowej produktów typu „agro". Przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podejmowane są działania w celu znalezienia podmiotu zainteresowanego realizacją tej inwestycji.


wk
fot. envato.elements port morski w Gdańsku. 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)