Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy dolar wzmocni się w 2016 roku?

Obrazek

Do banków specjalizujących się w obsłudze rolnictwa wysłaliśmy zapytanie, jak kształtować się będzie kurs euro i dolara w dniu 1 maja 2016 r.

dr Piotr Łuczak31 grudnia 2015, 06:31

Odpowiedzi ekonomistów z tych instytucji, które zdecydowały się na odpowiedź, publikujemy w najnowszym wydaniu „top agroszef Premium”. Sprawdzimy je za pół roku, a teraz uchylamy rąbka tajemnicy, jak typowali kursy poszczególni bankowcy:

Marcin Luziński, BZ WBK:
Spodziewam się nieznacznego umocnienia złotego wobec euro do ok. 4,17 na początku maja 2016 r. Złotemu sprzyjać będzie stopniowa poprawa koniunktury światowej, zwłaszcza w strefie euro, dalsze luzowanie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny (EBC) oraz optymistyczna interpretacja perspektyw światowego wzrostu amerykańskiego banku centralnego Fed. Istnieje jednak kilka czynników ryzyka, które mogą złotego osłabiać, na przykład możliwa obniżka stóp procentowych w Polsce, zmiana polityki gospodarczej przez nowy rząd oraz czynniki geopolityczne (np. wojna w Syrii). Złoty umocni się także do dolara, do ok. 3,73 co wynikać będzie z umocnienia euro wobec amerykańskiej waluty. Dolar umacniał się ostatnio pod wpływem oczekiwań na podwyżkę stóp w USA i wydaje się, że jest ona już uwzględniona w kursie, nie ma zatem miejsca do dalszego umocnienia. Dodatkowo, EBC prawdopodobnie nie będzie bardzo agresywny w dalszym łagodzeniu polityki pieniężnej, co może rozczarować niektórych inwestorów i powinno wzmacniać europejską walutę. Ogólnie spodziewam się, że w nadchodzących kwartałach złoty może podlegać większej zmienności niż dotychczas ze względu na mnogość czynników, które mogą mieć wpływ na kurs.

Krystian Jaworski, Credit Agricole:
Przeprowadzona w grudniu ub. r. podwyżka stóp procentowych w USA oddziałuje w kierunku osłabienia kursu złotego. Jednocześnie łagodzenie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny (EBC) ogranicza ten wpływ. W marcu odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z udziałem 8 nowych członków. Uważamy, że oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu PKB w I kw. 2016 r. i odległa perspektywa powrotu inflacji do celu skłonią członków RPP do przeprowadzenia jednorazowej obniżki stóp procentowych. Złagodzenie krajowej polityki pieniężnej będzie oddziaływało w kierunku lekkiego osłabienia złotego. Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej tendencje w polityce pieniężnej RPP, EBC i Rezerwy Federalnej oczekujemy, że 1 maja br. kurs EUR/PLN wyniesie 4,25, a kurs USD/PLN 4,09.
 
Marcin Mrowiec, Pekao:
Grudniowe  osłabienie złotego w znacznej mierze wynika z niepewności odnośnie polityki gospodarczej nowego rządu. Te wątpliwości powinny zostać wyjaśnione w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu tygodni, co usunęłoby (a co najmniej znacząco ograniczyło) to źródło niepewności, pozwalając PLN na aprecjację. Szczególnie istotna będzie tutaj kwestia deficytu budżetowego, i tego, aby on nie wzrósł istotnie powyżej 3% PKB.
Czynnikiem mogącym powstrzymywać aprecjację będzie poziom ryzyka międzynarodowego, geopolitycznego oraz tzw. apetytu na ryzyko na rynkach finansowych. Biorąc powyższe czynniki pod uwagę, w naszym scenariuszu bazowym zakładamy, iż kurs złotego względem euro wyniesie ok. 4,20 w połowie 2016 roku oraz ok 4,04 dla USD/PLN. W dalszej części 2016 oczekujemy dalszej aprecjacji złotego – na koniec 2016 oczekujemy kursu ok 4,16 względem euro. Nieco inaczej sytuacja wyglądać będzie w odniesieniu do dolara – zakładamy aprecjację waluty amerykańskiej, zaś prognozowany kurs USD/PLN na koniec 2016 to 4,08.

Michał Jurek, Spółdzielcza Grupa Bankowa:
Niepewność odnośnie przyszłego kierunku polityki makroekonomicznej, programu gospodarczego i priorytetów nowego rządu generuje silne impulsy deprecjacyjne dla polskiego złotego. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje wciąż nierozwiązana sprawa przewalutowania kredytów denominowanych w walutach obcych. Dodatkowo, na słabość złotego w stosunku do dolara wpływają obawy o trwałość wzrostu gospodarczego w krajach rynków wschodzących oraz oczekiwania na rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej w USA.
Wszystkie te czynniki pogłębią deprecjację złotego na przełomie tego i przyszłego roku. Stopniowa redukcja niepewności i spadek awersji do ryzyka powinny jednak umożliwić zahamowanie osłabienia polskiej waluty w połowie 2016 r. Można więc oczekiwać, iż w maju kurs złotego wyniesie ok. 4,20 EUR/PLN i 3,90 USD/PLN.

W styczniowym numerze „top agroszefa” przeczytasz nie tylko wypowiedzi ekonomistów w zakresie kursów złotego, euro i dolara, ale także ciekawe reportaże i artykuły, m.in.:

  • Artur Balazs – jako rolnik i jako polityk. Reportaż i wywiad.
  • Jak wykorzystać ulgę w VAT, gdy ktoś zalega nam z płatnością za towar?
  • Czy ubezpieczenia indeksowe będą sposobem na suszę?
  • W co inwestować nadwyżki finansowe?
  • Jak wykorzystać ogólnie dostępne odczyty satelitów do zarządzania gospodarstwem?
  • Co robić, gdy woda przez inwestycje sąsiada spływa na naszą działkę? 
  • I wiele innych ciekawych informacji.


Kwartalnik „top agroszef Premium” z dużym rabatem dla prenumeratorów „top agrar Polska”. Kliknij tutaj.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)