Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy kraje zużywające poniżej 3 kg ś.o.r. będą zwolnione z celów Zielonego Ładu?

Obrazek

Polska na forum Copa-Cogeca proponuje, aby kraje, które zużywają poniżej 3 kg substancji czynnej na 1 ha, nie obowiązywały cele redukcyjne zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Niestety lista problemów rolników w związku z unijną polityką wobec środków ochrony roślin jest coraz dłuższa.

wk16 marca 2023, 11:00
W marcu odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Kwestie fitosanitarne” Copa-Cogeca. Delegacje wszystkich krajów członkowskich wyraziły niepokój w związku z toczącymi się pracami nad rozporządzeniem w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUR).

Obawy europejskich rolników - ograniczenie pestycydów o ponad 80%

Niepokój budzi propozycja sprawozdawczyni dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), która chce ograniczenia stosowania pestycydów o ponad 80% w stosunku do lat 2018–2020. To postawiłoby propozycję komisji ENVI znacznie powyżej propozycji Komisji Europejskiej ze strategii „Od pola do stołu” dotyczącej 50% redukcji w porównaniu do lat 2015-2017.

O redukcji środków ochrony roślin, aż o 80% więcej przeczytasz TUTAJ:  Redukcja stosowania środków ochrony roślin aż o 80 proc.? Kolejne absurdy z Brukseli uderzą w rolnictwo
- Z dostępnych informacji wynika, że zaproponowany przez Komisję ENVI cel nie jest oparty na żadnej ocenie skutków. Już 50% cel redukcji nie był solidnie poparty dowodami naukowymi. Jeszcze trudniej jest więc nam zrozumieć, w jaki sposób redukcja o 80% mogłaby być uzasadniona - powiedział uczestnik spotkania Mateusz Stankiewicz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Skutki wprowadzenia rozporządzenia SUR

Copa-Cogeca przypomina, że wszystkie dotychczasowe analizy strategii „Od pola do stołu”, która opiera się na 50% celu redukcyjnym, wskazują na konsekwencje w postaci:
  • znacznego ograniczenie produkcji,
  • wzrostu kosztów dla konsumentów przewyższających obecną inflację,
  • a także przeniesienie produkcji roślinnej poza UE, co będzie oznaczać nic innego jak tylko ucieczkę emisji do krajów trzecich, które będą w przyszłości wytwarzać wielką część spożywanej w Unii Europejskiej żywności.
- Jako Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zwracamy uwagę na możliwość złagodzenia propozycji zarówno Komisji, jak i Parlamentu Europejskiego. Naszym zdaniem kraje, które stosują środki ochrony roślin poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej, wynoszącej aktualnie 3,0 kg substancji czynnej 1 ha nie powinny być brane pod uwagę w ambitnych planach redukcji – tłumaczy Mateusz Stankiewicz z FBZPR.

Rolnicy zwracają także uwagę, że w wielu przypadkach dla substancji czynnych, których użycie ma zostać mocno ograniczone, nie ma alternatyw korzystnych pod względem ekonomicznym i technologicznym.

- Nie ma sporu co do tego, że powinniśmy szukać bardziej zrównoważonych możliwości produkcji, ale nie powinniśmy doprowadzać do kryzysu żywnościowego w czasie wojny – komentuje M. Stankiewicz z FBZPR.

Obszary wrażliwe - 100% terenów rolniczych

Kolejnym newralgicznym punktem projektu rozporządzenia, o którym dyskutowali rolnicy podczas posiedzenia grupy roboczej „Kwestie fitosanitarne” Copa-Cogeca, był zakaz stosowania środków ochrony roślin na tzw. obszarach wrażliwych, które zostały zdefiniowane w taki sposób, że w przypadku wielu państw członkowskich chodzi o 100% ich terenów rolniczych.

Wzrost cen środków ochrony roślin

Podczas dyskusji delegacje zwróciły uwagę na problem wzrostu cen środków ochrony roślin na poziomie kilkunastu procent.

- Możliwe, że za rok nie będziemy zastanawiać się nad celami redukcyjnymi, tylko jak w przypadku nawozów ekonomia produkcji zdecyduje za gwałtowniejszą redukcją zużycia na poziomie gospodarstw rolnych – powiedział Mateusz Stankiewicz.

Problemem jest również ryzyko wycofania kolejnych substancji w tym glifosatu, który jest niezbędny do realizacji ekoschemtów związanych z rolnictwem węglowym.

Koniec czasowych zezwoleń na użycie neonikotynoidów?

Omówiono także sprawę wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który zamyka drogę do uzyskania czasowych zezwoleń na użycie neonikotynoidów w zaprawach nasiennych w uprawie buraka cukrowego czy rzepaku ozimego. Konsekwencje wyroku będą bardzo poważne dla producentów, a także środowiska. Brak możliwości efektywnego zwalczania szkodników spowoduje wzrost liczby zabiegów w trakcie wegetacji oraz możliwość jeszcze szybszego powstawania odporności na poszczególne substancje czynne.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)