Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Plaga anonimowych skarg i donosów na rolników. Czy poważne instytucje okołorolnicze powinny na nie reagować?

Obrazek

Praktyce kontroli gospodarstw rolnych na podstawie sąsiedzkich donosów sprzeciwia się samorząd rolniczy. Chce, by tylko podpisane skargi były rozpatrywane przez rządowe agencji i inspekcje, co pozwoliłoby zatrzymać plagę „obywatelskiej samowolki”. 

wk7 listopada 2022, 15:11
Wiele niepokojących sygnałów od rolników, których gospodarstwa podlegają wzmożonej kontroli przez takie instytucje nadzorujące jak: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, napłynęło w ostatnim czasie do Lubelskiej Izby Rolniczej.

„Rolnik może być obecnym podczas kontroli w swoim gospodarstwie” 

Lubelska IR w swoim stanowisku zwróciła uwagę, że kontroli podlegają gospodarstwa, które chociażby „we wstępnej kontroli krzyżowej wykazują znamiona nieprawidłowości lub zostały wskazane przez jednostkę nadzorującą do jej przeprowadzenia”. Taka kontrola jest jak najbardziej zasadna i często zapowiedziana. Rolnik może więc zaplanować swoje prace w taki sposób, aby być obecnym podczas kontroli w swoim gospodarstwie.

Duży odsetek stanowią kontrole przeprowadzane na podstawie anonimowych donosów 

Jak czytamy, niepojące jest jednak to, że duży odsetek stanowią kontrole przeprowadzane na podstawie anonimowych donosów tzw. „złośliwego sąsiada", które bardzo często wynikają ze złych relacji współżycia sąsiedzkiego i braku zrozumienia dla pracy rolnika. 

– Czy tak poważne instytucje okołorolnicze powinny reagować na takie anonimowe skargi? Naszym zdaniem nie i stanowczo jesteśmy przeciwni takim praktykom. Przecież nie powinniśmy zmierzać do tego, aby utrudnić rolnikowi wykonywanie jego pracy, która jest fundamentem gospodarki. Niestety, w naszych oczach tak to wygląda – napisał Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej jej prezes.   

„Więcej zrozumienia i szacunku dla pracy rolnika”

W swym stanowisku Lubelska Izba Rolnicza wniosła o zaprzestanie praktyk przeprowadzania kontroli na podstawie anonimowych donosów, które często są bezpodstawne. LIR sugeruje także podejmowanie działań tylko w przypadkach skarg obywatelskich uzasadnionych i podpisanych przez skarżącego. 

– Wówczas, jeśli skarga okazałaby się bezpodstawna zostałby ukarany skarżący, który pozostaje póki co anonimowy i bezkarny. Naszym zdaniem zaoszczędziłoby to nie tylko czasu, ale również kosztów kontrolnych poniesionych przez w/w instytucje okołorolnicze. Poza tym zdecydowanie ograniczyłoby to rozprzestrzenianie się zjawiska „samowolki obywatelskiej” – kontynuuje prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, którego zdaniem społeczeństwo powinno okazać więcej zrozumienia i szacunku dla pracy rolnika wymagającej wielu wyrzeczeń i poświęcenia.

stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej - kontrole
źródło: LIR
fot.: Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)