Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czym zajmie się pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą?

Obrazek

MRiRW powoła pełnomocnika ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą: w ten sposób resort chce pomóc naszym wschodnim sąsiadom m.in. w transporcie zbóż przez Polskę. Jak na razie notujemy ujemny bilans w handlu zagranicznym z Ukrainą.

wk6 czerwca 2022, 15:18

Czym zajmie się pełnomocnik?

W Dzienniku Urzędowym MRiRW ukazało się zarządzenie ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w sprawie powołania do życie funkcji „Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw rozwoju współpracy z Ukrainą”.

Do zadań Pełnomocnika należy przedstawianie propozycji działań na rzecz rozwoju współpracy z Ukrainą oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie takich działań, w tym:

  • w zakresie transportu artykułów rolno-spożywczych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  • w zakresie wymiany artykułów rolno-spożywczych oraz tworzenia zapasów artykułów rolno-spożywczych;
  • w zakresie rozwoju infrastruktury, między innymi dotyczącej dystrybucji nawozów, skupu zbóż, systemu magazynowania oraz budowy stacji przeładunkowych na granicy polsko-ukraińskiej;
  • udział w spotkaniach organizowanych przez MRiRW oraz jednostki podległe Ministrowi lub nadzorowane przez Ministra dotyczących rozwoju współpracy z Ukrainą;
  • bieżąca współpraca z jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra oraz organami administracji publicznej w zakresie rozwoju współpracy z Ukrainą.

Nadzór nad Pełnomocnikiem będzie sprawował wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Szczególna współpraca

Po agresji Rosji na Ukrainę ministerstwo rolnictwa zaangażowało się w pogłębienie współpracy polsko-ukraińskiej.  W połowie maja szefowie resortów rolnictwa Polski i Ukrainy podpisali Wspólne Oświadczenie dotyczące zacieśniania współpracy w sektorze rolnym. Strona polska poinformowała wtedy o wprowadzonych i planowanych ułatwieniach w przewozie i kontroli granicznej towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Celem takich działań było przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

Potwierdził to 31 maja w Brukseli po szczycie UE premier Mateusz Morawiecki, który zadeklarował, że Polska jest gotowa zrobić wszystko, by poszerzyć możliwości transportu zboża z Ukrainy.

Deficyt w handlu zagranicznym z Ukrainą

Z informacji MRiRW wynika, że Ukraina jest ważnym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych, ale jeszcze większym dostawcą tych towarów na rynek polski.
W 2021 r. import wyniósł 930,4 mln euro – o 7 % więcej wobec 2020 r. W 2021 r. saldo dla Polski było ujemne i wyniosło 119,1 mln euro.
W eksporcie dominowały sery i twarogi (97,2 mln euro – 12 % polskiego eksportu rolnego do Ukrainy), produkty używane do karmienia zwierząt, czekolada i przetwory zawierające kakao, kawa oraz przetwory spożywcze. 

wk
fot. Twitter/Henryk KowalczykWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)