Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czynsz za kombajn w barterze, a podatek VAT?

Obrazek

Rozliczenie po między sąsiadami występuje często jako usługa za usługę. Jak rozliczać jednak podatek VAT przy barterze: czynsz dzierżawny za usługę kombajnowania?

Pytanie: Jestem watowcem i posiadam gospodarstwo w dwóch miejscowościach. W tej dalszej – grunty po rodzicach wydzierżawiam miejscowemu rolnikowi, czynnemu podatnikowi VAT. Czynsz dzierżawny jest rozliczany usługą kombajnowania zbóż. Ponieważ wartość tej usługi przekracza wartość czynszu, różnicę z mojej strony rozliczam w formie zboża. Czy taka transakcja podlega VAT? – pyta Czytelnik „top agrar Polska”.

dr Piotr Łuczak13 czerwca 2016, 09:04

Odpowiedź: W tym przypadku mamy do czynienia z transakcją barterową: czynsz za kombajn. Umowy takie wg przeważającej linii orzeczniczej są umowami nienazwanymi. Sama umowa barterowa nie podlega VAT, natomiast opodatkowaniu podlegają czynności wykonywane przesz strony umowy. Otrzymywane w ramach barteru towary i usługi stanowią formę odpłatności za dostarczane towary lub świadczone usługi. A zatem czynności wykonywane przez strony transakcji barterowej uznać należy za odpłatne dostawy towarów oraz odpłatnie świadczone usługi. W omawianym przypadku obie strony są podatnikami VAT, zatem czynności obu stron będą opodatkowane.

Podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o VAT. Jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia. Wartość pomniejszana jest o podatek. Zatem podstawą opodatkowania w przypadku transakcji barterowych jest cena rynkowa, którą nabywca musiałby zapłacić, gdyby dokonywał zakupu towaru lub usługi będących przedmiotem tej umowy w podobnych okolicznościach gospodarczych.

W omawianym przypadku nasz Czytelnik, jako wydzierżawiający grunt rolny, może wystawić jedną fakturę  VAT na dzierżawę gruntu rolnego ze stawką „zw” oraz na zbycie zboża ze stawką 5%. Z kolei druga strona wystawi fakturę VAT na kobajnowanie ze stawką 8%. Obie strony rozliczą VAT u siebie na ogólnych zasadach.

Odrębnym problemem jest ostateczne rozliczenie stron w sensie kasowym. Wzajemna kompensacja należności będzie zależna wyłącznie od umowy i może dotyczyć wyłącznie kwot „netto”, ale może też obejmować  saldo podatku VAT.

Autor: Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, współpracujący z „top agrar Polska”. Opr. pł

Szeroko o VAT w rolnictwie w każdym numerze „Agroszefa” – ekonomicznego dodatku do „top agrar Polska”.

Kliknij, dodatek w super niskiej cenie dla Czytelników „top agrar Polska”.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)