Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czyste powietrze: NFOŚiGW i ARiMR rozpoczynają współpracę

NFOŚiGW i ARiMR podpisały porozumienie na rzecz wspólnego działania dot. poprawy jakości powietrza. To realizacja celu, który wyznaczył premier Morawiecki o zrównoważonym rozwoju Polski. Czy ta współpraca pomoże rolnikom?
Dorota Kolasińska7 maja 2021, 14:15
Nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami ma pomóc w poprawie jakości powietrza, również na terenach wiejskich, gdzie nadal większość gospodarstw jest ogrzewanych węglem oraz drewnem, a domy często nie są odpowiednio zaizolowane przed utratą ciepła. 

– Obszary wiejskie zamieszkuje ponad 40 procent ludności naszego kraju. Wyrównanie szans rozwoju i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich to jeden z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisane dziś porozumienie jest przykładem angażowania różnych środków finansowych na rzecz rozwoju wsi – podkreśla minister rolnictwa Grzegorz Puda.

NFOŚiGW liczy na owocną współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przede wszystkim jeśli chodzi o rozpowszechnianie informacji na temat możliwości wymiany starych pieców oraz wykonania termomodernizacji budynków w ramach programów rządowych – Czyste Powietrze i Stop Smog. 

Beneficjentami tych programów mogą być również rolnicy i mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Instytucje planują wymianę informacji oraz wspólne szkolenia i wydarzenia. 

ARiMR oferuje beneficjentom pomoc w ramach licznych programów i działań, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, są to m.in.: wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska oraz inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

– Chcemy rozszerzyć zakres udostępnianych informacji o te dotyczące pomocy oferowanej przez inne instytucje państwowe. W tym celu uruchomimy na portalu internetowym Agencji specjalną podstronę – na razie poświęconą udzielanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparciu, z którego mogą skorzystać także rolnicy i mieszkańcy wsi. Wierzę jednak, że jest to pierwszy krok i z czasem współpracujących z nami instytucji będzie więcej – mówi Halina Szymańska, prezes ARiMR. 

oprac. dkol na podst. NFOŚiGW
Fot. Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)