Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dalszy rozwój cyfryzacji w rolnictwie - co to oznacza dla rolników?

Obrazek

Bez wychodzenia z domu będzie można załatwić coraz więcej spraw. Rząd zapowiada dalszy rozwój cyfryzacji kraju a dla rolników oznacza to m.in. elektroniczne składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze czy dopłat do materiału siewnego.

wk28 stycznia 2021, 17:19
O plany rządu dotyczące dalszej cyfryzacji państwa zapytali rząd posłowie z sejmowej komisji cyfryzacji. Minister Marek Zagórski z Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przyznał, że jednym z efektów pandemii było większe zainteresowanie ze strony obywateli usługami cyfrowymi.

– Czas pandemii przynajmniej w tym aspekcie sprzyjał, bo tych wszystkich, którzy nie byli przekonani zachęcił, aby z rozwiązań cyfrowych korzystać. W przypadku obszaru rolnictwo rozpoczęliśmy współpracę od przeanalizowania modelu architektury cyfrowej. W niektórych fragmentach takich jak np. weterynaria trzeba to będzie zaplanować od początku – powiedział M. Zagórski, który dodał, że w przypadku rolnictwa należy się spodziewać wielu uproszczeń np. przy składania wniosków o zwrot części akcyzy za paliwo rolnicze.

– W tej chwili rolnik składa wniosek w urzędzie gminy, gmina go rozpatruje w oparciu o dane z ARiMR, następnie ten wniosek trafia do ARiMR, która to wypłaca pieniądze na konto rolnika. Uproszczenie tych przepisów będzie polegało na tym, że ten wniosek będzie się składać do ARiMR i cała obsługa tego wniosku łącznie z pozyskiwaniem danych z faktur od sprzedawców paliwa może się odbywać w ARiMR - zapowiedział minister M. Zagórski.  

Ale to nie koniec zmian. Rolnicy coraz więcej spraw będą mogli załatwić nie wychodząc z domu. Już teraz jest możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną o straty suszowe. 

– W zeszłym roku w zakresie cyfryzacji rolnictwa jednym z najważniejszych przedsięwzięć jakie zostało zrealizowane przy współpracy z ministerstwem cyfryzacji było opracowanie e-usługi, która rolnikom pozwalała na złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy. Została do tego celu opracowana aplikacja – powiedziała na sejmowej komisji wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, której zdaniem uprościło to procedury związane ze składaniem wniosku o pomoc suszową, przyspieszyło rozpatrywania wniosku i wypłatę pieniędzy. Wpłynęło to także na mniejszą potrzebę powoływania przez wojewodów komisji szacujących straty.  

MRiRW chce także wprowadzić tzw. okienko dla rolnika. Ma to być z jednej strony miejsce z wieloma informacjami, ale także miejsce do załatwiania spraw.
– Celem jest to, żeby rolnik mógł jednym loginem i jednym hasłem załatwić swoją sprawę urzędową – tłumaczyła posłom wiceminister A. Gembicka.  

Kolejne zmiany to możliwość elektronicznego składania wniosku o rejestracje:
- rolniczego handlu detalicznego,
- sprzedaży bezpośredniej,
- ewidencja umów dzierżawy,
- składanie wniosku o wypłatę zawieszonej części emerytury lub renty,
- zgłaszanie umów cywilno-prawnych,
- wniosek o dopłatę do materiału siewnego,
- wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych,
W innym systemie poza tzw. okienkiem dla rolników planuje się m.in.:
- e-receptę wystawianą przez lekarza weterynarii,
- elektroniczną książkę stada.

Oprócz tego resort rolnictwa zapowiedział prace nad następującymi projektami:
- polskie inteligentne systemy agrotechniczne,
- centralna platforma obsługi procesów w rolnictwie,
- Agro ID, czyli system monitoringu zdarzeń i terenów rolnych,
- cyfryzacji procesu rejestracji i identyfikacji zwierząt  w gospodarstwach rolnych,
- rozwój aplikacji ARiMR na urządzenia mobilne,
- projekt rozwoju geomatyki dla rolnictwa,
-  zintegrowana platforma doradcza.


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)