Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dekada w UE badana przez GUS

Obrazek

Główny Urząd Statystyczny pochwalił się, że wydał nowe opracowanie poświęcone rolnictwu: „Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa” na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (PSR 2010).

9 maja 2014, 11:42

Praca przedstawia, jakie dokonały się w stosunku do PSR 2002. Jest to o tyle ważne, gdyż większość tych zmian jest związana z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej na różne działania pozwoliło na szybką modernizację nie tylko samego rolnictwa, ale także obszarów wiejskich.

Polska spośród wszystkich krajów, które w 2004 r. przystąpiły do Unii Europejskiej jest największym w tym zakresie beneficjentem. Przyznane Polsce środki w ogólnej swej masie zostały dobrze wykorzystane, czego wyrazem są zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2002–2010. Dynamika tych zmian jest zróżnicowana regionalnie. W dużym stopniu wynika to z uwarunkowań historycznych – zwłaszcza struktury agrarnej oraz uwarunkowań przyrodniczych.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)