Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dekada w UE badana przez GUS

Główny Urząd Statystyczny pochwalił się, że wydał nowe opracowanie poświęcone rolnictwu: „Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa” na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (PSR 2010).

9 maja 2014, 09:42

Praca przedstawia, jakie dokonały się w stosunku do PSR 2002. Jest to o tyle ważne, gdyż większość tych zmian jest związana z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej na różne działania pozwoliło na szybką modernizację nie tylko samego rolnictwa, ale także obszarów wiejskich.

Polska spośród wszystkich krajów, które w 2004 r. przystąpiły do Unii Europejskiej jest największym w tym zakresie beneficjentem. Przyznane Polsce środki w ogólnej swej masie zostały dobrze wykorzystane, czego wyrazem są zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2002–2010. Dynamika tych zmian jest zróżnicowana regionalnie. W dużym stopniu wynika to z uwarunkowań historycznych – zwłaszcza struktury agrarnej oraz uwarunkowań przyrodniczych.


Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ