Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dlaczego Inspekcja odmawia wypłaty odszkodowania za ASF?

Obrazek

W zeszłym roku 31 gospodarstw rolnych hodujących trzodę chlewną nie otrzymało odszkodowań z tytułu wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń. Przypominamy w jakich sytuacjach Inspekcja Weterynaryjna może odmówić wypłaty pieniędzy.

wk2 marca 2022, 07:45

Afrykański pomór świń od kilku lat skutecznie odciska swoje piętno na całej polskiej hodowli trzody chlewnej. Wprawdzie pogłowie utrzymuje się na poziomie ok. 10 mln sztuk. Ale wirus wyraźnie zmienia strukturę hodowli. Na 31 grudnia 2021 r. w Polsce było nieco ponad 70 tys. stad trzody chlewnej.

W tym w województwach:

 • dolnośląskim – 1015;
 • kujawsko – pomorskim – 8925;
 • lubelskim – 4706;
 • lubuskim – 418;
 • łódzkim – 7659;
 • małopolskim – 3663;
 • mazowieckim – 5434;
 • opolskim – 3100;
 • podkarpackim – 3627;
 • podlaskim – 1816;
 • pomorskim – 3415;
 • śląskim – 2473;
 • świętokrzyskim – 2956;
 • warmińsko – mazurskim – 1657;
 • wielkopolskim – 18324;
 • zachodniopomorskim – 822.

Kto nie otrzymał pieniędzy?

W 2021 r. Inspekcja Weterynaryjna zanotowała 124 ogniska u świń. W przypadku 31 gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną były wystawione decyzje odmowne o wypłacie odszkodowania. Dotyczyło to 21 115 szt. zwierząt, na kwotę 10,5 mln zł – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez MRiRW na interpelację posłów Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke.

Wypłata ewentualnych odszkodowań wiąże się ze spełnieniem wymogów i zasad przyznawania tych odszkodowań, określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Do wypłaty odszkodowania może nie dojść, jeżeli wystąpią przesłanki określone w. art. 49 ust. 7 tej ustawy.

W praktyce oznacza to, że odszkodowania nie są przyznawane w przypadku, gdy występują negatywne przesłanki, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Oznacza to, że odszkodowań nie przyznaje się w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów o:

identyfikacji i rejestracji zwierząt,

• zabezpieczeniu gospodarstwa przed przenikaniem czynników zakaźnych,

• zasadach przemieszczania zwierząt.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania odszkodowania, powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany jest do ustalenia, czy istnieją przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania. Jeżeli w gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska ASF, były stwierdzane tego rodzaju nieprawidłowości, powiatowi lekarze weterynarii nie mogli wydać decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Zawsze można się odwołać

Decyzja administracyjna wydana przez powiatowego lekarza weterynarii w sprawie odszkodowania jest ostateczna. Posiadacz zwierząt niezadowolony z jej rozstrzygnięcia, ma prawo w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)