Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Do ARiMR po pieniądze na zalesianie gruntów

Od wczoraj biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całym kraju przyjmują wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania  "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne".

3 czerwca 2014, 08:56

Z danych ARiMR wynika, że z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadza działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony i niskie dochody.

Wsparcie z tego działania może uzyskać rolnik, który zadeklaruje posadzenie lasu na swoim gruncie lub na gruncie należącym do jego małżonka, albo też na terenie którego jest współwłaścicielem.

Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, a jej szerokość musi wynosić powyżej 20 m. W przypadku gruntów graniczących z lasem, nie stosuje się tych wymagań, wystarczy jedynie by ich powierzchnia wynosiła co najmniej 0,1 ha. Maksymalny obszar, który może zalesić jeden rolnik wynosi 100 ha. Nie można sadzić lasu m.in. na terenach objętych programem "Natura 2000", w parkach krajobrazowych czy rezerwatach przyrody.

Ważne jest to, że zalesienie gruntu nie może być sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wysokość wsparcia jakie może otrzymać rolnik z ARiMR, zależy od tego na jakich gruntach zdecyduje się posadzić las. Jeżeli są to grunty rolne, wówczas przysługują mu trzy rodzaje pomocy:

  1. Wypłacane jednorazowo po posadzeniu lasu, wsparcie na zalesianie. Wynosi ono od 4160 zł/ha do 6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji gatunków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania terenu. Dodatkowe pieniądze można uzyskać za wykonanie odpowiedniego, zaleconego przez nadleśniczego, zabezpieczenie sadzonek.
  2. Premia pielęgnacyjna - otrzymują ją rolnicy przez kolejne pięć lat i wynosi ona rocznie w zależności od ukształtowania terenu od 970 zł/ha do 1360 zł/ha. Tu również można otrzymać dodatkową pomoc za stosowanie zaleconych przez nadleśniczego środków ochronny uprawy leśnej przed zwierzyną.
  3. Premia zalesieniowa - prawnione do niej są osoby, które udokumentują że 25% ich dochodów pochodzi z działalności rolniczej. Premię zalesieniową w rocznej wysokości 1580 zł/ha rolnik otrzymuje przez 15 lat. Ma ona rekompensować utracony dochód, który rolnik osiągnąłby prowadząc na danym gruncie uprawy rolne.

Wnioski w biurach powiatowych ARiMR można skłądać do 31 lipca br. bcz

Źródło: ARiMR


Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ