Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dodatkowe 120 mln zł na rolnictwo, w tym pomoc dla rolników z upadłej spółdzielni Bielmlek

Obrazek

120 mln zł dodatkowych pieniędzy na rolnictwo przeznaczył Sejm z rezerw celowych budżetu państwa. Posłowie zgodzili się także na zmiany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co umożliwi m.in. wypłatę 30 mln zł dla rolników z upadłej spółdzielni Bielmlek.  

wk11 sierpnia 2021, 11:23
Sejmowa komisja finansów publicznych zajęła się w poniedziałek wieczorem sprawą przeznaczenia dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa na rolnictwo. Pierwszym punktem obrad był wniosek ministra finansów o wyrażenie pozytywnej opinii o zmianie przeznaczenia kwoty 120 mln zł. pochodzącej z rezerw celowych. 

Dodatkowe koszty zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Pieniądze będą przeznaczone na częściowe uregulowanie zobowiązań Inspekcji Weterynaryjnej związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w kwocie 70 mln zł. Z kolei kwota 50 mln zł zostanie przeznaczona na pomoc finansową na wyrównanie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń. 

– Projektowana zmiana przeznaczenia kwoty 120 mln zł nie spowoduje zakłóceń w finansowaniu zadań, na które ta rezerwa została pierwotnie zaplanowana – mówił w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Sejmowa komisja finansów publicznych bez dyskusji przyjęła pozytywną opinię przedłożoną przez ministra finansów.


Zmiany w planie ARiMR

Następnie posłowie zajęli się zaopiniowaniem wniosku ministra rolnictwa w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2021 rok. 

- Głównym czynnikiem warunkującym konieczność dokonania zmiany w planie finansowym Agencji na 2021 r. jest potrzeba zabezpieczenia środków na nowe formy pomocy – tłumaczył posłom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Pieniądze mają być przeznaczone dla: 
  • producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2019-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko - kwota 10 mln zł;
  • producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych -kwota 20 mln zł.

Kolejne decyzje

Następnie sejmowa komisja finansów publicznych wyraziła zgody na następujące przesunięcia pieniędzy w ramach budżetu ARiMR. 
  • 70 mln zł na pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 50 mln zł na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń,
  • 24 mln zł na program utylizacji padłych zwierząt,
  • 2 mln zł pomoc na program finansowania nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych dla hodowców świń. 
Sejmowa komisja finansów publicznych bez dyskusji przyjęła pozytywną opinię przedłożoną przez ministra finansów. wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)