Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dodatkowy 1% podatku rolnego na związki zawodowe?

Obrazek

Związki zawodowe rolników będą utrzymywane przez rolników, a pieniądze na ten cel mają pochodzić z podatku rolnego. Protestują branżowe związki, które zostały wykluczone z ustawy. Ale rozmowy nad jej ostatecznym kształtem cały czas trwają.

wk22 grudnia 2021, 10:02

Udało się nam dotrzeć do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw nad, którym pracuje poseł Jarosław Sachajko. Ustawa wprowadza szereg zmian w zasadach funkcjonowania samorządu rolniczego.

Faworyzowane związki zawodowe

To co jednak wzbudzi największe kontrowersje to kwestie finansowe. W jednym z proponowanych artykułów znajduje się bowiem następujący zapis: „Właściwy organ podatkowy, na wniosek podatnika podatku rolnego, przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika związku zawodowego rolników indywidualnych (…)”.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli ustawa wejdzie w takim brzmieniu w życie 2% podatku rolnego, tak jak jest teraz, cały czas będą otrzymywać Izby Rolnicze. Ale dodatkowy 1% podatku rolnik będzie mógł przekazać na wybrany przez siebie związek zawodowy. Taki wniosek rolnik będzie co roku składał do 15 marca i będzie to mógł zrobić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Definicja związku zawodowego

Ustawa określa też na jaki związek zawodowy będzie można przekazać 1% swojego podatku rolnego. Po pierwsze musi on być zapisany w Krajowym Rejestrze Sądowym od przynajmniej 10 lat. Po drugie na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego posiada struktury organizacyjne w co najmniej 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a w każdym z tych powiatów liczba członków tego związku wynosi co najmniej 30.

W projekcie ustawy pominięto związki branżowe.  Mówiąc inaczej pieniądze będzie mógł otrzymać związek zawodowy rolników indywidulanych („Solidarność”, Samoobrona, Ojczyzna), ale już nie branżowe związki skupiające hodowców bydła, trzody chlewnej czy producentów zbóż. Oczywiście pod warunkiem, że taki związek zawodowy spełni kryteria wpisania na listę przez MRiRW.

Szybka ścieżka poselska

Z nieoficjalnych informacji wynika, że prace nad projekt są bardzo zaawansowane a ustawa w Sejmie pojawi się już na początku roku. Bez konsultacji społecznych, gdyż zostanie zgłoszona jako projekt poselski. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, która skupia 28 związków branżowych, wystąpiła już do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o podjęcie rozmów na ten temat.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)