Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Dom na gminnej działce

Pytanie: Obok mojego domu biegnie polna droga należąca do gminy. Podczas ostatnich pomiarów geodezyjnych okazało się, że mój dom wybudowany w latach 60. stoi częściowo na działce gminy. W jaki sposób uregulować własność tego fragmentu ziemi pod domem?
adw. Mikołaj Pomin16 maja 2020, 15:27
Z zadanego pytania nie wynika, w jakich okolicznościach doszło do przekroczenia granicy przy budowie. Istnieje jednak możliwość, że w latach 60. granice działek nie budziły wątpliwości i budowa mieściła się w granicach działki Czytelnika. Możliwe, że z biegiem czasu, w wyniku różnych podziałów geodezyjnych kolejne pomiary przesunęły granice działek, przez co obecnie dom Czytelnika przekracza granice gruntów. W pierwszej kolejności sugeruję zlecenie ponownego pomiaru, by uzyskać pewność co do przebiegu granicy. Gdyby taki pomiar potwierdził dotychczasowe ustalenia, możliwe są następujące rozwiązania.

Po pierwsze, Czytelnik może domagać się ustalenia, że nabył w drodze zasiedzenia fragment działki gminy, na którym stoi jego dom. Przypomnieć należy, że zasiedzenie nastąpi, gdy dana rzecz jest nieprzerwanie w posiadaniu samoistnym przez okres co najmniej 30 lat. W tym przypadku o samoistności posiadania świadczy z pewnością budynek stojący częściowo na sąsiednim gruncie. W przypadku, gdy dana sytuacja nie kwalifikuje się do zasiedzenia, właściciel budynku może skorzystać z uprawnienia przysługującego mu na mocy przepisu art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego.

Stanowi on, że samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym roszczenie o wykupienie części działki przysługuje temu posiadaczowi, który był w dobrej wierze w chwili budowy, nawet jeżeli później dowiedział się, że budynek narusza granice. Przedmiotem roszczenia na podstawie art. 231 § 1 jest część działki, która jest zajęta pod budynek.

Wyjątkowo dopuszczalne jest jednak przeniesienie własności większej części nieruchomości, jeśli jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z budynku. Przeniesienie własności następuje za odpowiednim wynagrodzeniem, tj. odpowiadającym wartościom na lokalnym rynku (np. rynkowej cenie jednego metra kwadratowego danego rodzaju ziemi). Warto wspomnieć, że w myśl przepisu art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego również właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
adw. Mikołaj Pomin
Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)