Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dopłaty bezpośrednie będą wyższe. Rząd chce wprowadzić dodatkową płatność uzupełniającą!

Obrazek

Jeszcze w tym roku będzie ustawa, która wprowadzi od przyszłego roku uzupełniającą płatność podstawową. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 400 milionów złotych. W ten sposób małe i średnie gospodarstwa mają osiągnąć średnią unijną dopłat, a potem ją przekroczyć.

wk9 listopada 2021, 10:26

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

 - Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z występujących znacznych różnic między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnic między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego wsparcia w Unii Europejskiej – napisano w uzasadnieniu projektu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie to rozszerzenie katalogu dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu wsparcia bezpośredniego o uzupełniającą płatność podstawową (UPP), przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Uzupełniająca płatność podstawowa została wycofana w 2014 r.

Szczegóły nowej pomocy

UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (np.: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych), jak również do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin.

UPP ma przysługiwać do ponad 9 mln ha i ok. 1,17 mln rolników. Zdaniem MRiRW dzięki utrzymaniu płatności redystrybucyjnej oraz przywróceniu od 2022 r. uzupełniającej płatności podstawowej już od przyszłej kampanii rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych, czyli grupa gospodarstw o najniższych dochodach uzyskają płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE.

Od 2023 r. powyżej średniej unijnej

Z kolei od 2023 r., dzięki utrzymaniu wprowadzonego od 2022 r. wsparcia krajowego oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną (z 8,3% do 11,57% koperty finansowej na płatności bezpośrednie) i rozszerzeniu jej zakresu na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha (płatność będzie wypłacana do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 50 ha), średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od przeciętnej unijnej.

wk

Fot. Kolasińska
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)