Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dopłaty do gruntów ekologicznych – nie będzie degresywnych stawek!

Obrazek

Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014–2020”. Zmienią się stawki płatności ekologicznych już w tej kampanii!

wk11 stycznia 2022, 08:31

Nie będzie mechanizmu degresywności w płatnościach ekologicznych. Od tego roku każdy rolnik bez względu na to, ile ma hektarów upraw ekologicznych otrzyma płatność w pełnej wysokości.

Koniec z degresywnością w ekologii

Główną przesłanką do przygotowania niniejszego projektu rozporządzenia jest rezygnacja od 2022 r. ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mechanizm degresywności płatności polega na stosowaniu różnych wysokości stawek płatności w zależności od łącznej powierzchni w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, jaka jest deklarowana przez rolników we wnioskach o przyznanie płatności ekologicznych.

Płatności ekologiczne za powierzchnię gruntów:

·       od 0,1 ha do 50 ha są przyznawane według pełnych 100% stawek płatności,

·       za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 75%,

·       za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha - według stawek płatności pomniejszonych do 60%.

- Rezygnacja ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych jest korzystna dla rolników, ponieważ oznacza, że płatności ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności ekologicznych złożonych w latach 2022-2024, będą przyznawane do każdego hektara bez ww. redukcji  - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

W kierunku Zielonego Ładu

MRiRW tłumaczy, że rezygnacji ze stosowania mechanizmu degresywności przyczyni się do wzrostu poziomu zainteresowania rolników przystępowaniem do realizacji zobowiązań ekologicznych i tym samym zwiększenie powierzchni objętej produkcją ekologiczną. Jest to szczególnie istotne w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), a zwłaszcza jednego z celów określonych w Strategii na rzecz Bioróżnorodności oraz Strategii Od Pola do Stołu (Farm to Fork), który zakłada, że do 2030 r. 25% użytków rolnych w UE będzie objętych produkcją ekologiczną. Podejście to będzie kontynuowane w ramach wsparcia powierzchniowego do rolnictwa ekologicznego wdrażanego w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027.

Budżet bez zmian

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia łącznej puli środków przewidzianych na finansowanie zobowiązań w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020 pochodzących z budżetu państwa i budżetu UE. Środki finansowe przeznaczone na realizację działania są ograniczone limitem budżetu, który wynosi około 783 mln euro (łącznie z budżetu państwa i budżetu UE, w tym z uwzględnieniem dodatkowych środków na okres przejściowy na lata 2021-2022).

wk


Ważne Tematy