Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dopłaty do zakupu nawozów – apel do komisarza Wojciechowskiego

Obrazek

Wysokie ceny nawozów mogą wpłynąć na wysokość plonów i dochody rolników. FBZPR zaapelowała do komisarza Wojciechowskiego o pomoc w sprawie obniżek cen nawozów w UE. 

wk19 stycznia 2022, 15:06

W liście skierowanym do Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przypomniała, że w pierwszych dniach stycznia tego roku, na wniosek organizacji rolniczych, premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników. We wniosku tym znalazła się również prośba o zawieszenie opłaty klimatycznej (za handel CO2), którą płacą zakłady azotowe.

Koszty rosną, dochody spadają

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych wyraża poparcie dla takich działań rządu.

– Związki branżowe zrzeszone w Federacji poddają permanentnej ocenie koszty produkcji płodów rolnych. Wynika z nich, że ostatnie lata były związane z ciągłym spadkiem naszych dochodów z produkcji roślinnej. Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie ceny nawozów, dochodzimy do wniosku, że ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych będzie po prostu niemożliwe – mówi Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Ograniczenie stosowania nawozów

Zdaniem organizacji rolniczych skupionych w FBZPR, zastosowanie nawozów w pełnym zakresie spowodowałoby na tyle duże podniesienie kosztów produkcji, że nawet na najlepszych glebach osiągnięcie zysku z uprawy zbóż czy rzepaku (które to gatunki w zasadniczej mierze decydują o sytuacji finansowej większości naszych gospodarstw) będzie praktycznie niemożliwe. A przecież bardzo dobre gleby stanowią tylko niewielki odsetek powierzchni  gospodarstw, bo większość naszych gleb charakteryzuje się co najwyżej średnią jakością, a ponad 30% to gleby lekkie i bardzo lekkie.

– W związku z bardzo wysokimi cenami nawozów rolnicy silnie ograniczyli w tym sezonie stosowanie nawozów podstawowych pod oziminy. Rośliny ozime niedostatecznie nawiezione gorzej przezimują i słabiej będą się rozwijały, a jeśli dodatkowo wystąpią niedobory opadów to negatywny wpływ niekorzystnej pogody na poziom plonów i ich jakość spotęguje się. Bez wątpienia wpłynie to niekorzystnie nie tylko na nasze gospodarstwa ale także na cały przemysł spożywczy, bo zbiory będą mniejsze i gorsza będzie ich jakość. Tym samym zostanie naruszony zbiorowy interes konsumentów, a w szczególności w zakresie dostępności do polskiej żywności – powiedział Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

List do Brukseli

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przypomniała, że rolnicy muszą planować długoterminowo, mają liczne obciążenia finansowe w postaci kredytów, dzierżawy itp.
Tymczasem gwałtowne zmiany na rynku nawozów praktycznie zabierają im możliwość racjonalnego kształtowania rozwoju gospodarstw.

„W związku z tym FBZPR prosi Pana Komisarza o wsparcie działań Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego, zmierzających do zrekompensowania rolnikom kosztów związanych ze stosowaniem nawozów przez rolników. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby” czytamy w liście do Janusza Wojciechowskiego. O apelu FBZPR do Janusza Wojciechowskiego została poinformowana Copa-Cogeca

wk
fot. archiwumWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)