Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Drogie, droższe i najdroższe – nasze środki produkcji

Obrazek

Od początku roku środki do produkcji rolnej podrożały o 10%. Najwięcej – ceny materiałów budowlanych, najmniej środki ochrony roślin. Rząd przyznaje, że doszło do wyraźnego zwiększenia kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

wk5 sierpnia 2021, 10:02

O sprawę rosnących cen nawozów sztucznych i rekompensat dla rolników z tego tytułu zapytał MRiRW poseł Paweł Bejda z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nawozy w górę o 13%

W odpowiedzi resort rolnictwa przyznał, że od początku 2021 r. ceny nawozów mineralnych na krajowym rynku zaczęły rosnąć. W II kwartale tempo wzrostu cen było trochę niższe niż w I kwartale, gdzie nawozy mineralne podrożały średnio o 13,1%. Natomiast o 0,6% potaniała sól potasowa.

Wszystko drożeje

Zauważalne w 2021 r. podwyżki cen dotyczą nie tylko nawozów mineralnych, ale i większości innych podstawowych środków produkcji dla rolnictwa. Obserwowany wzrost cen środków produkcji przyczynia się do wyraźnego zwiększenia kosztów prowadzenia działalności rolniczej, tym bardziej, że podwyżki cen dotyczą najbardziej podstawowych środków produkcji zużywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej, jak np.: oleju napędowego czy energii elektrycznej.

Od początku roku do czerwca środki produkcji podrożały już średnio o ponad 10%, w tym ceny:

  • materiałów budowlanych wzrosły o 22,6%,
  • nawozów o 13,1%,
  • nośników energii o 8,9%,
  • maszyn rolniczych o 7,1%,
  • środków ochrony roślin o 1,5%.
Co więcej w przypadku np. materiałów budowlanych tempo wzrostu cen w ostatnich miesiącach wyraźnie przyspieszyło.

Trend światowy

"Podwyżki cen nawozów mineralnych w Polsce są związane przede wszystkim z wyraźnym wzrostem cen w handlu światowym, na które dodatkowo nałożył się sezonowy wzrost popytu na krajowym rynku. Sezonowość popytu na nawozy ma istotny wpływ na sezonowe zmiany cen obserwowane w ciągu roku. Istnieje pewna prawidłowość, że zwykle do maja ceny nawozów rosną, natomiast od czerwca obserwowane są najczęściej spadki cen. Niemniej jednak największy wpływ na kształtowanie cen na krajowym rynku mają ceny światowe, a te od początku III kwartału 2020 r. znajdują się w trendzie wzrostowym" – napisała w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Pytania bez odpowiedzi

Poseł P. Bejda w swojej interpelacji zadał następujące pytanie: "Czy Ministerstwo planuje zrekompensować rolnikom straty poniesione w wyniku skokowego wzrostu cen nawozów w bieżącym roku? Jakie działania w tym aspekcie są planowane?"

Resort rolnictwa nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)