Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dzierżawa od spółki dla wspólnika

Obrazek
Pytanie: Czy jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawrzeć umowę dzierżawy gruntu rolnego ze swoim wspólnikiem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu?
adw. Mikołaj Pomin23 sierpnia 2020, 09:28
Odpowiedź: Na wstępie należy zaznaczyć, że jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to taka, w której wszystkie udziały należą do jednej osoby. Faktycznie zatem jedna osoba decyduje o losach spółki. Może zatem wyznaczyć siebie na członka zarządu lub powierzyć tę funkcję jednej bądź kilku innym osobom. W omawianym przypadku jednoosobowa sp. z o.o. ma zawrzeć ze swoim wspólnikiem umowę dzierżawy. Z pozoru wydaje się, że stronami umowy ma być ta sama osoba (wspólnik sam sobie wydzierżawia ziemię). Z punktu widzenia prawnego jednak są to dwie różne osoby, mające swoje odrębne byty prawne, prawa i obowiązki.

W przypadku, gdy spółka ma zawrzeć umowę z jedynym wspólnikiem przyjmuje się, że dla ochrony osób trzecich taka czynność winna być zawarta w szczególnej formie. Zgodnie z treścią art. 210 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi i jest on zarazem jedynym członkiem zarządu, czynność prawna (umowa dzierżawy) między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Gdyby jednak w spółce jedyny wspólnik nie był członkiem zarządu lub w zarządzie byłaby jeszcze inna osoba reprezentująca spółkę, umowa dzierżawy nie wymaga już formy aktu notarialnego.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)