Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Europejskie Forum Młodych Rolników w Nadarzynie

Obrazek

Młodzi rolnicy są zainteresowani zmianami zachodzącymi w rolnictwie i związanymi z nimi przepisami prawa, dlatego zaistniała potrzeba zorganizowania Europejskiego Forum Młodych Rolników. Inicjatywa wyszła ze strony Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Aleksandra Galus25 listopada 2016, 10:57

Dziś, tj. 26 listopada 2016 roku Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników organizuje Europejskie Forum Młodych Rolników, które odbędzie się podczas Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje „top agrar Polska”.

Reformy, zmiany, modernizacja
Podczas Forum omówiona zostanie tematyka dotyczącą reformy rynku ziemi w Polsce na tle Europy, a także wyzwania stojące przed młodymi rolnikami, biorąc pod uwagę korzystanie z takich środków unijnych, jak modernizacja gospodarstw rolnych oraz program młody rolnik. Będzie to również doskonała okazja do wymiany poglądów na temat rolnictwa zrównoważonego.

Kilka paneli tematycznych
W czasie Forum prowadzonych będzie (przez ekspertów z resortu rolnictwa) kilka paneli dyskusyjnych. Tym samym, uczestnikom zostanie przekazana niezbędna ekspercka wiedza oraz umożliwić dialogu z przedstawicielami instytucji rolniczych i okołorolniczych.

Co będzie się działo?
W wydarzeniu wezmą udział przede wszystkim młodzi rolnicy oraz członkowie organizacji rolniczych z Polski i Europy, a także przedstawiciele z różnych sektorów branży i instytucji rolniczych.  W programie znajduje się między innymi zwiedzanie targów, panele dyskusyjne i integracja uczestników.
  
Europejskie Forum Młodych Rolników odbędzie się podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie k. Warszawy 26 listopad 2016 r.


Program:

9:00 -9:30  Rejestracja uczestników

9:30 – 10:15  Otwarcie Forum

  • wystąpienie powitalne Przewodniczącego ZZCNMR
  • przemówienia zaproszonych gości


10:15 – 12:00    Forum cz. I, Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej

  • PROW 2014 – 2020 – działania ukierunkowane na wsparcie młodych rolników - przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW
  • rola i priorytety młodych rolników w budowaniu WPR po 2020 roku
  • dyskusja panelowa na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 roku w kontekście  zmian klimatycznych, rosnącego zapotrzebowania na żywność oraz liberalizacji handlu towarami sektora rolno – spożywczego

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:45 Forum cz. II, Rolnictwo europejskie – priorytetowe wyzwania

  • system rolniczego zabezpieczenia społecznego w Polsce i wybranych państwach UE
  • rola, znaczenie i kierunki trwałego rozwoju dla kolejnych pokoleń rolników (przedstawiciel KRUS)
  • obecne wyzwania związane z dostępem do gruntów rolnych dla młodych rolników w Polsce i wybranych krajach UE – możliwe rozwiązania (przedstawiciel ANR)
  • prezentacja na temat rolnictwa zrównoważonego – dr Jerzy Próchnicki, Dyrektor ds. Rozwoju i Rejestracji (Bayer CropScience)
  • Podsumowanie Europejskiego Forum Młodych Rolników przez Prezydenta/Przedstawiciela CEJA oraz Przewodniczącego ZZCNMR

14:45 - 15:15  Przerwa obiadowa

15:15 – 18:00  Zwiedzanie targów 

18:30  Uroczysta kolacja

Oprac. agPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)