Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Eksport polskiej żywności idzie na rekord - czego eksportujemy najwięcej? Analizy ekspertów

Obrazek

Polski eksport żywności idzie na kolejny rekord prognozują eksperci z banku Credit Agricole. Mimo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa jego wartość w zeszłym roku przekroczyła 34 mld euro. W tym roku ma być jeszcze lepiej mimo słabego początku spowodowanego Brexitem. 

wk15 czerwca 2021, 11:41

Z analiz ekspertów banku Credit Agricole wynika, że polski eksport artykułów rolno-spożywczych okazał się relatywnie odporny na skutki pandemii. Zgodnie z danymi GUS, jego wartość zwiększyła się w 2020 r. do 34,0 mld euro wobec 31,8 mld euro w 2019 r. co oznacza 7% wzrost liczony rok do roku. Co więcej, doszło do silnego zwiększenia udziału eksportu żywności w eksporcie ogółem z 13,3% w 2019 r. do 14,3% w 2020 r.


Zboża i wyroby tytoniowe lokomotywami eksportu

W 2020 r. odnotowano wzrost wartości polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych, niemniej sytuacja była bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o poszczególne kategorie towarowe. Eksport zwiększył się w 16 z 24 kategorii. Głównym źródłem jego wzrostu był wyższy eksport zbóż (efekt silnego zwiększenia światowego popytu na zboża i wysokich krajowych zbiorów) oraz wyrobów tytoniowych (efekt utrzymującego się silnego popytu zagranicznego). Tylko te dwie kategorie odpowiadały łącznie za 4,5 pkt. proc. z 7,0% wzrostu eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2020 r.


Kryzys HoReCa ciągnie w dół eksport mięsa

Przeciwny wpływ miał natomiast wyraźnie niższy eksport mięsa, który obniżył wzrost polskiego eksportu żywności o 1,2 pkt. proc. Silny spadek eksportu w tej kategorii był spowodowany przede wszystkim załamaniem popytu ze strony sektora HoReCa, który przed pandemią był ważnym odbiorcą polskiego mięsa. Warto zauważyć, że w poprzednich latach eksport mięsa był jednym z najważniejszych źródeł wzrostu polskiego eksportu.


Sukces poza UE

W ujęciu geograficznym głównym motorem wzrostu polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2020 r. była wyższa sprzedaż do krajów spoza UE (+16,9% r/r), podczas gdy dynamika eksportu do krajów UE było o wiele niższa (+4,8% r/r). Wskazuje to, że w istotnym stopniu za sukces polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w warunkach pandemii odpowiadała jego wysoka dywersyfikacja, zarówno towarowa jak i geograficzna.


Słaby początek roku skutkiem Brexitu

Początek 2021 r. przyniósł spadek wartości polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z danymi GUS, jego wartość w okresie styczeń-marzec obniżyła się o 0,6% r/r. Jednym z czynników, który ograniczał polski eksport żywności w pierwszym kwartale była niższa sprzedaż do Wielkiej Brytanii ze względu na Brexit. To między innymi efekt zgromadzonych pod koniec ub.r. zapasów żywności przez Wielką Brytanię w warunkach niepewności przed Brexitem oraz wzrostu kosztów transakcyjnych w handlu.


Prognoza na 2021 r.

Szczegółowa analiza danych po miesiącach wskazuje, że w marcu 2021 r. doszło już do lekkiego wzrostu polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w ujęciu rocznym (+2,8% r/r).

- W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu dynamiki wartości polskiego eksportu żywności wspieranego przez prognozowane przez nas stopniowe ożywienie w sektorze HoReCa, a także obserwowany obecnie silny wzrost cen surowców rolnych. W konsekwencji oceniamy, że wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2021 r. wzrośnie o ok. 8% i przekroczy 37 mld EUR odnotowując kolejny rekord. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są dalszy przebieg pandemii, a także warunki agrometeorologiczne w Polsce – napisali w podsumowaniu swoje analizy eksperci z banku Credit Agricole. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)